กัญญจันทร์ สะสม (Genderation) | Creative Citizen Talk 2023: Creative Impact

กัญญจันทร์ สะสม (Genderation) | Creative Citizen Talk 2023: Creative Impact

FREE DOWNLOAD
SHARE
FREE DOWNLOAD

กัญญจันทร์ สะสม (Genderation) | Creative Citizen Talk 2023: Creative Impact
.
ตัวตั้งตัวตีแห่ง Genderation ตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ใช้สื่อและงานออกแบบแนวป๊อปเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงผู้คน เพื่อให้ความรู้เรื่องความหลากหลายทางเพศอย่างสร้างสรรค์ | ดูคลิปเต็มได้ที่ 👉 https://fb.watch/nzq1OVMhvL