ยศพล บุญสม (We! Park) | Creative Citizen Talk 2023: Creative Impact

ยศพล บุญสม (We! Park) | Creative Citizen Talk 2023: Creative Impact

FREE DOWNLOAD
SHARE
FREE DOWNLOAD

ยศพล บุญสม (We! Park) | Creative Citizen Talk 2023: Creative Impact
.
ภูมิสถาปนิกจาก ฉมา ผู้ก่อตั้ง We! Park กับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสร้าง Pocket Landscape ที่ตั้งเป้าจะกระจายพื้นที่สีเขียวขนาดเล็กไปทั่วเมืองกรุง | ดูคลิปเต็มได้ที่ 👉 https://fb.watch/nzq1OVMhvL