เสวนา “Infographic เปลี่ยนโลกได้อย่างไร?”

“InfographicMOVE โดย CreativeMOVE ขอชวนผู้ที่สนใจมาร่วมฟัง ร่วมคิด และร่วมสร้างสรรค์ Infographic เพ่ือการขับเคลื่อนสังคม โครงการที่มีเป้าหมายจะใช้ infographic ผลักดันให้ผู้คนได้ตระหนักถึงปัญหาสังคม สุขภาพ การศึกษา สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ โดยทีม InfographicMOVE จะมาแบ่งปันประสบการณ์เบื้องต้นในการผลิต Infographic ตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่การค้นหาและย่อยข้อมูล ไปจนถึงการออกแบบเสร็จสิ้น และหากใครสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีม InfographicMOVE เราจะเปิดรับสมัคสมาชิกในวันนี้ด้วย อย่าพลาดมาร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบเพื่อสังคมกันเถอะ”

=====================================

Forum Speakers:

เอส ธนบูรณ์ สมบูรณ์, CreativeMOVE: Founder & Executive Creative Director
ต้อง กรัณย์ วระพงษ์สิทธิกุล, InfographicMOVE: Design Director
เบนซ์ ธนภัทร สิรธุวราวรรณ, InfographicMOVE: Creative Director

Tags

Creative Citizen

Creative Citizen เครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์

See all articles

Next Read