‘ปฐมา หรุ่นรักวิทย์’ สถาปนิกชุมชน แก้ปัญหาชุมชนด้วยสถาปัตยกรรม

คำว่าสถาปนิกชุมชน แลดูเป็นวิชาชีพใหม่และมีข้อจำกัดมากมาย แต่ด้วยบทสนทนากับเธอคนนี้ ทำให้เราได้พบว่าเธอเป็นสถาปนิกที่น่าสนใจ ด้วยแนวทางการแก้ปัญหากับชุมชนที่เน้นการมีส่วนร่วมกันของ ‘คน’ จนกลายเป็นสถาปัตยกรรม ‘ปฐมา หรุ่นรักวิทย์’ สถาปนิกรางวัลศิลปินดีเด่นศิลปาธร ประจำปี 2553 สาขาสถาปัตยกรรมผู้สนใจการออกแบบด้านชุมชนคนนี้เป็นศิษย์เก่าจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จากนั้นได้ศึกษาต่อหลักสูตร M.SC. in Development Practices CENDEP, School of Architecture, Oxford Brookes University, UK. เมื่อกลับมายังเมืองไทยจึงได้เริ่มต้นงานสถาปนิกชุมชน จนกลายเป็นสำนักงานที่เรียกได้ว่าทำงานด้านชุมชนแห่งแรกของประเทศในนามว่า CASE…

Continue Reading‘ปฐมา หรุ่นรักวิทย์’ สถาปนิกชุมชน แก้ปัญหาชุมชนด้วยสถาปัตยกรรม