Creative Citizen

GLab ศูนย์นวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แม้ว่าจะมีพื้นฐานด้านการศึกษาที่ต่างกัน แต่ด้วยความสนใจในการแก้ปัญหาสังคมระดับพื้นฐานด้วยการเข้าไปเรียนรู้และทำความเข้าใจชุมชนอย่างแท้จริง อีกทั้งความเชื่อที่ว่า 'การศึกษา' คือกุญแจสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างแท้จริง กลุ่มคนรุ่นใหม่ทั้ง 6 ที่ประกอบไปด้วย วิริยา วิจิตรวาทการ (แตว), เอด้า จิรไพศาลกุล (เอด้า), แพรวา สาธุธรรม (มดแดง), ฉันท์ฉาย ฉันทวิลาสวงศ์ (ว่าน), สวรส ธนาพรสังสุทธิ์ (สาม) และ ชัยภัทร ทรงลิลิตชูวงศ์ (บอม) จึงร่วมกันก่อตั้ง GLab หรือองค์กรนวัตกรรมด้านสังคมใหม่แกะกล่องแห่งนี้ขึ้น วันนี้เรามีโอกาสได้พูดคุยกับตัวแทนของ GLab…

Continue Reading
Close Menu