‘ชาญฉลาด กาญจนวงศ์’ คนเกเรกับแบรนด์เครื่องเขียนไทยที่ไม่ธรรมดา

งานออกแบบที่ดีไม่เพียงแต่จะต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติพื้นฐานที่ดีอย่างโครงสร้าง ฟอร์ม สีสัน วัสดุ และความสวยงามเท่านั้น แต่งานชิ้นนั้นจะต้องเข้าใจในระบบความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ใช้กับตัวผลิตภัณฑ์ สามารถตอบสนองต่อการใช้งานได้สูงสุด สร้างความรู้สึกที่ดี ตลอดจนปลอดภัยต่อทั้งผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการรวมเอาองค์ประกอบทั้งหมดที่ว่ามาสร้างเป็นงานออกแบบดีๆ สักชิ้นหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ต้องอาศัยระยะเวลาในการคิด ศึกษา และพัฒนา ขณะเดียวกันผู้ออกแบบเองก็ยังต้องรักษาอัตลักษณ์ของตัวเองไว้อย่างพอดีด้วยเช่นกัน การได้พบกับ 'เบิร์น - ชาญฉลาด กาญจนวงศ์' ทำให้ภาพของการสมดุลคุณสมบัติที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่จับต้องได้ และที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือการได้รับรู้ถึงวิธีคิด ทัศนคติในการออกแบบภายใต้แนวทาง Eco Design ตลอดจนวิถีแบบที่นักออกแบบดีๆ คนหนึ่งพึงจะมีภายใต้แบรนด์เครื่องเขียนสัญชาติไทยแท้อย่าง GREY RAY…

Continue Reading‘ชาญฉลาด กาญจนวงศ์’ คนเกเรกับแบรนด์เครื่องเขียนไทยที่ไม่ธรรมดา