Creative Citizen

Tools for CP กิจกรรมทำอุปกรณ์ฝึกทักษะสำหรับเด็กสมองพิการ C.P. มอบให้มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มาช่วยกัน! แค่มีอุปกรณ์ที่ดี ก็ช่วยให้น้องๆ สมองพิการมีคุณภาพมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ ปลุกพลังเปลี่ยนไทย และ Creative Citizen ชวนร่วมสมทบทุนทำ “อุปกรณ์ฝึกทักษะสำหรับเด็กสมองพิการ C.P. จำนวน 2,000 ชิ้น“ มอบให้ “มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” และส่งต่อน้องๆเด็กสมองพิการทั่วประเทศ สำหรับช่วยส่งเสริมและพัฒนาการฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวันของเด็กสมองพิการ C.P. และนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น วันที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 - 16.00 น. ที่…

Continue Reading

Tools for CP กิจกรรมทำอุปกรณ์ฝึกทักษะสำหรับเด็กสมองพิการ C.P. มอบให้มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มาช่วยกัน! แค่มีอุปกรณ์ที่ดี ก็ช่วยให้น้องๆ สมองพิการมีคุณภาพมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ ปลุกพลังเปลี่ยนไทย และ Creative Citizen ชวนร่วมสมทบทุนทำ “อุปกรณ์ฝึกทักษะสำหรับเด็กสมองพิการ C.P. จำนวน 2,000 ชิ้น“ มอบให้ “มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” และส่งต่อน้องๆเด็กสมองพิการทั่วประเทศ สำหรับช่วยส่งเสริมและพัฒนาการฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวันของเด็กสมองพิการ C.P. และนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการได้ที่ www.taejai.com (โครงการ “อุปกรณ์ฝึกทักษะสำหรับเด็กสมองพิการ C.P.”) ตั้งแต่วันนี้ – 21 ตุลาคม 2559…

Continue Reading
Close Menu