Art for Health 2016

ปลุกพลังเปลี่ยนไทย และ Creative Citizen ชวนร่วมโครงการ Art for Health รับอาสาสมัครนักวาดภาพระบายสี และรับบริจาคสี+อุปกรณ์ทาสี หรือสมทบทุนซื้อสีและอุปกรณ์ เพื่อทาสีให้บ้านเด็กพิการ 3 แห่ง ร่วมฟื้นฟูสภาพจิตใจ เสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินชีวิต สร้างสีสัน และรอยยิ้มให้กับน้องๆ * สถานที่ทำกิจกรรม * - สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ (นนทบุรี) - สถาบันราชานุกูล (ดินแดง) - บ้านคามิลเลียน (ลาดกระบัง) * รายละเอียดกิจกรรม:…

Continue ReadingArt for Health 2016

Art for Health #3 บ้านคามิลเลียน (ลาดกระบัง)

*** สำหรับอาสาสมัครที่ลงทะเบียนที่ www.inspring.org และได้รับการยืนยันกล้บจากทีมงานเท่านั้น​ *** ปลุกพลังเปลี่ยนไทย และ Creative Citizen ชวนร่วมโครงการ Art for Health รับอาสาสมัครนักวาดภาพระบายสี และรับบริจาคสี+อุปกรณ์ทาสี หรือสมทบทุนซื้อสีและอุปกรณ์ เพื่อทาสีให้บ้านเด็กพิการ 3 แห่ง ร่วมฟื้นฟูสภาพจิตใจ เสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินชีวิต สร้างสีสัน และรอยยิ้มให้กับน้องๆ วันที่ 26-27 พ.ย. 2559 * สถานที่ทำกิจกรรม *…

Continue ReadingArt for Health #3 บ้านคามิลเลียน (ลาดกระบัง)

Art for Health #2 สถาบันราชานุกูล (ดินแดง)

*** สำหรับอาสาสมัครที่ลงทะเบียนที่ www.inspring.org และได้รับการยืนยันกล้บจากทีมงานเท่านั้น​ *** ปลุกพลังเปลี่ยนไทย และ Creative Citizen ชวนร่วมโครงการ Art for Health รับอาสาสมัครนักวาดภาพระบายสี และรับบริจาคสี+อุปกรณ์ทาสี หรือสมทบทุนซื้อสีและอุปกรณ์ เพื่อทาสีให้บ้านเด็กพิการ 3 แห่ง ร่วมฟื้นฟูสภาพจิตใจ เสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินชีวิต สร้างสีสัน และรอยยิ้มให้กับน้องๆ * สถานที่ทำกิจกรรม * สถาบันราชานุกูล (ดินแดง) * ร่วมบริจาคสีและอุปกรณ์…

Continue ReadingArt for Health #2 สถาบันราชานุกูล (ดินแดง)