Creative Citizen

ทีวีเดนมาร์กทำเอาทั่วโลกต้องคิด! ทำไมมนุษย์ต้องแยกเขา-แยกเรา?

ถึงโลกเราจะเจริญก้าวหน้าแค่ไหน  แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้ก็ยังมีการแบ่งแยกกันอยู่ แยกพวกเราเป็นใคร แยกคนอื่นทีไม่เข้าพวก(ของเรา)ว่าเป็นใคร แบ่งแยกด้วยความแตกต่าง ดูถูก (more…)

Continue Reading

อินโฟกราฟิกจิกกัดสุดแสบ…สะท้อนภาพสังคมยุคใหม่

เป็นเรื่องยาก…ที่เราจะไม่มีมุมมองเกี่ยวกับความเป็นไปในสังคม ต่อให้เป็นคนที่ไม่ชอบยุ่งเรื่องของใครเลยก็ตาม แต่การวิจารณ์เหตุการณ์รอบตัวก็ฝังอยู่ในจิตสำนึกที่พร้อมจะแสดงความ (more…)

Continue Reading
Close Menu