Creative Citizen

re-create taipei: เปลี่ยนขยะให้เป็นสนามเด็กเล่นในไต้หวัน

ปัจจุบัน เราจะเห็นว่ามีโปรเจ็กต์และแคมเปญต่างๆ มากมายในการนำขยะและวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ใหม่หรือรีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้น เพราะไม่เพียงมันจะช่วยบรรเทาปัญหาแล้ว ยังช่วยให้ผู้คนตระหนักและใส่ใจปัญหาเหล่านี้มากขึ้นไม่มากก็น้อย Basurama เป็นกลุ่มสถาปนิกจากกรุงมาดริด ประเทศสเปนที่ทำงานกับขยะและวัสดุเหลือใช้ทั่วโลก โดยการนำพวกมันมารีไซเคิลเพื่อให้เกิดเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคม หนึ่งในโปรเจ็กต์รีไซเคิลล่าสุดของพวกเขาคือ ‘re-create taipei’  เป็นโปรเจ็กต์สร้างสนามเด็กเล่น 2 แห่งที่มีชื่อว่า Kids Ambition Park และ Swing Park ในกรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ด้วยความหวังที่ต้องการให้ชาวไทเปมองเห็นประโยชน์ของการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ สำหรับ Kids Ambition Park จะสร้างจากแท็งค์น้ำเหลือใช้ขนาดใหญ่ นำมาปรับแต่ง…

Continue Reading

The Ivory Game: หยุดซื้อ-หยุดล่า-หยุดฆ่า ก่อนช้างจะสูญพันธุ์

มือ แขน ขา แม้แต่ ฟัน และกระดูกในร่างกายคุณมีค่าแค่ไหน มันสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันของคุณในทุกๆ วันอย่างไร เราเชื่อว่าทุกชีวิตก็มีสิทธิ์ที่จะมีอวัยวะต่างๆ ครบถ้วนตามที่ควรจะเป็น (more…)

Continue Reading

DIY กังหันจากกะละมังพลาสติก สร้างพลังงานลมไว้ใช้ในชุมชนที่เวียดนาม

พลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน เราใช้ไฟฟ้าทั้งความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน แต่การเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าไม่สามารถไปถึงกับทุกชุมชนได้ (more…)

Continue Reading
Close Menu