Creative Citizen

‘Aipoly’ แอพฯ ที่เป็นดวงตาคู่ใหม่ให้ผู้พิการทางสายตา

ปัจจุบันมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นแอพฯ สำหรับเด็ก ผู้ใหญ่ หรือแม้กระทั่งผู้พิการทางสายตา เช่น แอพฯ ที่ช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ รอบตัว อย่าง ‘Blindtool’ หรือแอพฯ ‘Aipoly’ ที่เพิ่งได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นจาก CES 2017 ที่ผ่านมา ‘Aipoly’ เป็นแอพฯ ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาให้สามารถรับรู้ถึงสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว เพียงแค่หันโทรศัพท์มือถือไปที่วัตถุรอบๆ แอพฯ ก็จะสามารถส่งเสียงบอกว่าวัตถุนั้นคืออะไร โดยจะสื่อสารออกมาได้ทั้งหมด 7 ภาษา สามารถระบุวัตถุได้หลายร้อยชนิด โดยที่ไม่จำเป็นต้องเห็นวัตถุนั้นมาก่อนและไม่จำเป็นต้องถ่ายภาพเพื่อให้แอพฯ…

Continue Reading

Hakusui Nursery School: โรงเรียนอนุบาลเอียงๆ ในพื้นที่เชิงเขาประเทศญี่ปุ่น

พื้นที่การเรียนรู้ได้ปรับเปลี่ยนไปอย่างช้าๆ ภาพของห้องเรียนตั้งแต่ยุค 100 ปีที่แล้วยังสามารถมีให้เห็นอยู่ คือ ห้องเรียนที่เน้นการเรียนทางเดียว บังคับให้นักเรียนจ้องมาที่กระดานเพื่อฟังครูสอน แต่ถ้าวันหนึ่งเราต้องการจะสร้างพื้นที่ห้องเรียนแบบใหม่เพื่อการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้กับเด็กบ้าง รูปร่างหน้าตาจะมีทางเลือกแบบไหนได้บ้าง อีกคำตอบที่น่าสนใจอาจจะให้ลองดูกันที่โรงเรียนเนิร์สเซอรีฮะคุซุย จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อสถาปนิก Yamazaki Kentaro Design Workshop ได้นำเสนอโรงเรียนที่ปล่อยให้เด็กเข้าไปเล่นกับสถาปัตยกรรมอย่างเต็มที่ เนื่องด้วยโรงเรียนตั้งอยู่ในที่ลาดเอียงเล็กน้อยสไตล์แผ่นดินเชิงเขาทั่วไปในญี่ปุ่น ภายในโรงเรียนจึงออกแบบให้ล้อกับสภาพภูมิประเทศด้วยการออกแบบเป็นบันไดขนาดใหญ่ พร้อมกับแทรกทั้งพื้นที่เล่น พื้นที่เรียนเข้าไปยังภายในโรงเรียน บันไดนี้มีลักษณะโล่งโปร่งเพื่อให้กิจกรรมไหลต่อเนื่องกันมากที่สุด จนสามารถเปิดปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนในโรงเรียนทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนวัย 3 ขวบก็สามารถวิ่งเล่นสวนกันกับเด็ก 5 ขวบได้…

Continue Reading

Nishinoyama House บ้านเล็กสิบหลังในพื้นที่สุดจำกัดของญี่ปุ่น

ที่พักอาศัยได้ปรับเปลี่ยนตัวมันไปตามโจทย์แต่ละยุคสมัยตลอดมา แต่ละช่วงเวลามีโจทย์ที่เกิดจากสภาวะของสังคมแต่ละยุคไม่เหมือนกัน สิ่งเหล่านั้นผลักดันให้ที่พักอาศัยมีรูปร่างหน้าตาสะท้อนไปกับยุคสมัย สิ่งแวดล้อม สังคมในช่วงนั้น ณ ย่านชานเมืองทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเคียวโตะ ญี่ปุ่น ประเทศที่ได้ขึ้นชื่อพัฒนาการที่อยู่สมัยใหม่อาศัยได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนมีรูปแบบเฉพาะขึ้นมา หลายชิ้นงานมีที่มาจากการแก้ปัญหาตามโจทย์ของบ้านแต่ละหลังได้อย่างน่าสนใจ เช่นกับงานบ้านนิชิโนะยะมะ เป็นที่อยู่แบบบ้านจัดสรรร่วมสมัยที่ท้าทายกรอบเดิมที่เราคุ้นชินกับหมู่บ้าน เนื่องจากในที่ดินขนาดย่อมต้องบรรจุบ้านจำนวน 10 หลังที่มีความต้องการต่างกัน และยังสอดที่จอดรถไว้ชั้นล่างอีกด้วย การแก้ปัญหาเริ่มจากที่สถาปนิกคะซุโยะ เซะจิมะ แห่ง Kazuyo Sejima & Associates ได้ทำการสอดแทรกทางเดินเป็นตรอกขนาดเล็กให้บ้านหลายหน่วยเชื่อมต่อกันได้แบบตรอกขนาดเล็กที่แทรกไปในเมืองโบราณในเคียวโตะเพราะมีการซอยที่ดินเป็นระบบตารางตามลำดับชั้นในสังคม ทำให้บ้านขนาดเล็กของหลายชนชั้นมีตรอกเล็กน้อยเชื่อมหากัน แต่บ้านโบราณใช้สวนในบ้านแต่ละหลังในการแก้ปัญหาที่แคบด้วยเทคนิคการยืมวิวสวนของบ้านข้างเคียงเข้ามายังภายในบ้าน ในงานบ้านนิชิโนะยะมะเช่นกัน สวนเล็กสวนน้อยถูกแทรกในยังบ้านต่างๆ…

Continue Reading

‘ตุ๊กตาวิเศษ’ สื่อกลางช่วยสอบสวนคดีล่วงละเมิดเด็ก

ทุกๆ 1 ชั่วโมง จะมีเด็กและผู้หญิงเฉลี่ย 4 คน ตกเป็นเหยื่อความรุนแรง โดยการล่วงละเมิดทางเพศมีจำนวนสูงสุดถึง 72% แม้ว่าแนวโน้มของปัญหาดังกล่าวไม่มีวี่แววจะลดลงแต่อย่างใด แต่เรายังมีโอกาสได้เห็นความเคลื่อนไหว โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาคประชาชนที่เรียกร้องให้เกิดการแก้กฎหมายเพื่อเพิ่มบทลงโทษทั้งการแสดงความคิดเห็นผ่านเครือข่ายทางสังคมและการเคลื่อนไหวผ่านองค์กรอย่าง www.change.org รวมทั้งการจัดตั้งกลุ่มย่อยๆ เพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้บรรเทาเบาบางลงด้วยทักษะและความสามารถที่ตัวเองมี สุพรรณิกา โชคไพบูลย์ หรือ มะปราง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือหนึ่งในกลุ่มคนที่พยายามนำเสนอรูปแบบความช่วยเหลือผ่าน ‘โครงการตุ๊กตาวิเศษ’ ที่เธอได้แรงบันดาลใจมาจากปัญหาของกลุ่มเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศเหล่านี้ ซึ่งเป็นวัยที่ยังไม่พร้อมอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ตุ๊กตาแต่ละตัวจะถูกใช้เป็นสื่อกลางให้เด็กๆ สามารถอธิบายสิ่งที่ถูกกระทำได้ชัดเจนขึ้น โดยสามารถช่วยลดปัญหาในระหว่างการสอบสวนที่เด็กๆ มักไม่สามารถตอบคำถามและสื่อสารกับเจ้าหน้าที่หรือนักจิตวิทยาได้โดยตรง เพราะความหวาดกลัว…

Continue Reading
Close Menu