Creative Citizen

ขวดแชมพูกู้โลก พ่วงนาฬิกาทรายกำหนดเวลาอาบน้ำสระผมไม่เกิน 5 นาที

คุณใช้เวลาอาบน้ำสระผมนานเท่าไหร่ และเปิดน้ำทิ้งไว้นานเท่าไหร่ แล้วเคยคิดมั้ยว่า การทำความสะอาดร่างกายของเราแต่ละครั้ง สิ้นเปลืองน้ำไปเท่าไหร่? เนื่องในวันน้ำโลก หรือ World Water Day ซึ่งสหประชาชาติประกาศให้ตรงกับวันที่ 22 มีนาคมของทุกปี แพนทีน ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมจาก Procter & Gamble ตระหนักถึงคุณค่าของน้ำ และต้องการให้ผู้บริโภคใช้น้ำอย่างประหยัดจึงออกบรรจุภัณฑ์รุ่นพิเศษ 'Shower Glass' สร้างสรรค์โดย Pereira & O’Dell จัดจำหน่ายในเฉพาะแคลิฟอร์เนียใต้ ซึ่งกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยผนึกนาฬิกาทรายไว้บนบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ผู้ใช้ใช้กำหนดเวลาในการอาบน้ำสระผมไว้ไม่เกิน 5  นาที…

Continue Reading

BLIX POP ของเล่นที่ทำให้เด็กๆ ตาบอดสนุกได้อย่างเท่าเทียม

การวิ่งเล่นในสนามเด็กเล่นของเด็กๆ แฝงไว้ด้วยหลักในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ ทำให้เด็กได้ฝึกทักษะการทรงตัวที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวเมื่อเติบโตขึ้น ได้เรียนรู้ทักษะทางสังคมในการแบ่งปันเครื่องเล่นกับเด็กคนอื่นๆ รวมถึงเรื่องที่สำคัญมากที่สุดคือความสนุกสนาน แต่สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น พวกเขาขาดโอกาสทั้งการพัฒนาทักษะด้านร่างกาย สังคม รวมถึงความสนุกที่เท่าเทียมกับเด็กคนอื่นๆ เพราะสนามเด็กเล่นที่มีอยู่ตามที่ต่างๆ ล้วนถูกออกแบบมาสำหรับเด็กสายตาปรกติ ซึ่งทำให้เด็กตาบอดเล่นได้ยากและไม่ปลอดภัย BLIX POP เป็นของเล่นที่ออกแบบเพื่อให้เด็กที่บกพร่องทางการมองเห็นได้มีโอกาสพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ ได้มีพื้นที่ฝึกทักษะการทรงตัวเหมือนเด็กอื่นๆ มีลักษณะเป็นตัวต่อเพื่อประกอบเป็นสนามเด็กเล่น มีโครงสร้าง 4 แบบ คือ 1) ตัวรองที่ทั้ง 6 ด้านมีร่องและปุ่มนูนเพื่อใช้ต่อเป็นรูปทรงต่างๆ โดยมีแถบแม่เหล็กเป็นตัวยึด 2) ตัวเพิ่มความสูง ที่สามารถต่อชั้นให้สูงขึ้นไปเพื่อเพิ่มความลาดชัด  3)…

Continue Reading
Close Menu