Creative Citizen

P+R Car Park Zutphen อาคารจอดรถและจักรยาน เชื่อมการเดินทางในเนเธอแลนด์

ในเมืองสมัยใหม่มีแนวโน้มจะสร้างทางเลือกให้กับการสัญจรที่ลดการใช้พลังงาน ลดมลภาวะมากขึ้น แนวโน้มนั้นมีจักรยานเป็นทางเลือกต้นๆ สำหรับหลายเมืองในโลก เพราะทั้งถูกและสะอาด แต่การจะส่งเสริมให้จักรยานได้รับความนิยมในเมืองได้นั้น ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้รองรับด้วยเช่นกัน เช่นเดียวกับอาคารจอดรถ P+R Car Park Zutphen ออกแบบโดยสำนักงานสถาปนิก MoederscheimMoonen Architects ตั้งอยู่ที่เมือง Zutphen ประเทศเนเธอแลนด์ ที่ตั้งอาคารอยู่ไม่ไกลนักจากย่านพักอาศัยและพาณิชย์ใหม่ การสร้างอาคารจึงสามารถช่วยเชื่อมการเดินทางแบบประหยัดเข้ากับเนื้อเมืองได้ดี สามารถลดการใช้รถยนต์เข้าเมืองแล้วไปจักรยานต่อได้ หรือไม่ก็สามารถต่อรถไฟได้เช่นกัน ภายในรองรับรถยนต์ 375 คัน พร้อมจอดจักรยานได้กว่า 600 คัน ตัวอาคารออกแบบโดยคำนึงถึงเรื่องราวในที่ตั้งเดิมซึ่งเป็นโกดังและโรงงาน สถาปนิกจึงออกแบบให้เปลือกอาคารล้อไปกับรูปด้านนอกอาคารที่เคยตั้งอยู่ละแวกนั้น…

Continue Reading
Close Menu