Creative Citizen

เทคโนโลยีช่วยคำนวนการสร้างสถาปัตยกรรมจีนลดการใช้ทรัพยากร

เทคโนโลยีการก่อสร้างในปัจจุบันได้ไปไกลมาก แต่การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมักถูกกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ส่วนมาก เราสามารถพบสถาปัตยกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงในเมืองใหญ่ได้ไม่ยาก กลับกันในพื้นที่ชนบทห่างไกล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ดูจะยังเข้าไม่ถึง อาจเพราะการขนส่งที่ไกล และในพื้นที่ห่างไกลต้องการเทคโนโลยีอีกแบบที่เหมาะสมกับท้องถิ่นนั้นๆ ก็เป็นได้ แต่ในพื้นที่ห่างไกลในชนบทของจีนอย่างหมู่บ้านหยู่หลิน ประเทศจีน สามารถนำเสนอการผสานของวัสดุเก่าอย่างอิฐดินเผาแสนธรรมดาที่หาได้ตามชนบททั่วไปของจีนให้เข้ากับการสร้างสถาปัตยกรรมจากการคำนวณของคอมพิวเตอร์ในงานศาลบรรพบุรุษตระกูลหยั่น การทำงานเริ่มจากสถาปนิก M.O.D.E.S ได้เลือกใช้สำหรับโครงสร้างเป็นเหล็กทั้งเสา โครงหลังคา ส่วนเปลือกเป็นอิฐสถาปนิกต้องการสื่อถึงเรื่องราวภายในสถาปัตยกรรมศาลบรรพบุรุษตระกูลหยั่นด้วยตัวอักษรจีน 闫 การแปลความคือนำตัวอักษรจีนถอดเป็นการเรียงอิฐเป็นช่องแสงที่มีการเว้นระยะแตกต่างกันไป เพื่อให้เกิดลวดลายคล้ายอักษร 闫  เป็นการกลายรูปจากคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังให้คอมพิวเตอร์ช่วยคำนวณให้เกิดการตัดก้อนอิฐน้อยที่สุดเพื่อความประหยัด และส่วนอื่นๆ เช่นระแนงช่องแสงได้ใช้เครื่องตัด CNC ช่วยทำให้ระแนงมีความโค้งเป็นคลื่นอย่างกลมกลืน แลดูเกิดความเคลื่อนไหวบนผิวอาคาร แม้ว่างานนี้จะเป็นการก่ออิฐด้วยมือจากแรงงานคน แต่เมื่อใช้เทคโนโลยีใหม่เข้ามา มันสามารถช่วยปรับให้สะดวกและเหมาะสมกับแต่ละถิ่นที่ได้เช่นกัน…

Continue Reading

Soba : เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ร่วมสมัยภูมิปัญญาญี่ปุ่นโดยนักออกแบบเยอรมัน

เมื่อพูดถึง ‘ไม้ไผ่’ วัสดุสารพัดประโยชน์ที่สามารถนำมาใช้งานได้แทบทุกส่วนและหลายหลากประเภทงานชนิดนี้ เรามักจะรู้จักและซึมซับแง่มุมของมันในเรื่องความสวยงาม ความเป็นธรรมชาติ ความยั่งยืน และความเรียบง่าย อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในวัสดุที่แฝงแนวคิดและภูมิปัญญาแบบชาวตะวันออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ผูกพันกับผู้คนทั้งในแง่วิถีชีวิต รวมถึงปรัชญาของพวกเขามาอย่างมั่นคงยาวนานกับผลงานในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่อยู่อาศัย ข้าวของเครื่องใช้ เครื่องดนตรี ตลอดจนเครื่องเรือน ซึ่งด้วยคุณสมบัติและเสน่ห์แบบคราฟท์ของไผ่นี่เอง ก็ไปสะกิดใจให้นักออกแบบจากมิวนิกอย่าง Stefan Diez เลือกใช้มันในการออกแบบผลงานของเขาในนาม Soba ชุดนี้ขึ้น Soba เกิดขึ้นหลังจากที่สเตฟานได้รับเชิญจาก Masaaki Hiromura ไดเร็กเตอร์ของ Japan Creative ให้มาร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ในโครงการพัฒนางานหัตถกรรมร่วมสมัยจากวัสดุและภูมิปัญญาเชิงช่างของญี่ปุ่น สิ่งน่าสนใจของงานชุดนี้เริ่มตั้งแต่กระบวนการที่สเตฟานใช้เวลาส่วนใหญ่เรียนรู้และคัดเลือกวัสดุร่วมกับโรงงานไม้ไผ่…

Continue Reading
Close Menu