Creative Citizen

Workshop: Infographic เพื่องานสร้างเสริมสุขภาวะ 2560 #2

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการพื้นฐานในการสร้างสรรค์ Infographic ขั้นตอนการออกแบบ ตั้งแต่การเตรียมข้อมูล การถ่ายทอดเรื่องราว การตีความข้อมูลเป็นแผนภาพ การออกแบบอินโฟกราฟฟิกด้วยเครื่องมือสำเร็จรูป (PowerPoint, Keynote หรือเว็ปไซต์) และแนวทางการนำไปประยุกต์ในงานสนันสนุนงานสร้างเสริมสุขภาวะ กิจกรรม: เวิร์คช็อป Infographic เพื่องานสร้างเสริมสุขภาวะ 2560 ครั้งที่ 2 วิทยากร: ทีมงาน InfographicMOVE | www.infographicmove.com วันและเวลา: 4 พฤษภาคม 2560 | เวลา 09:00-17:00…

Continue Reading

Dirty Watercolor : ภาพเขียนสีน้ำจากน้ำเสีย สร้างตระหนักรักษ์แม่น้ำในฟิลิปปินส์

รู้กันดีอยู่แล้วว่ากรุงมะนิลานั้นขึ้นชื่อเรื่องชุมชนแออัดที่ก่อให้เกิดมลพิษ แต่อีกอย่างที่หลายคนอาจไม่รู้ก็คือ เมืองหลวงของฟิลิปปินส์แห่งนี้ยังเป็นแหล่งรวมศิลปินร่วมสมัยที่สร้างสรรค์ผลงานน่าสนใจออกมามากมาย ว่าแต่... สองเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงน่ะเหรอ? ก็เพราะเมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มศิลปินชาวฟิลิปปินส์ได้รวมตัวกันสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมหันมาให้ความสนใจกับปัญหามลพิษทางน้ำในมะนิลา โครงการนี้มีชื่อว่า Dirty Watercolor ซึ่งแน่นอนว่าต้องไม่ใช่นิทรรศการศิลปะธรรมดา แต่ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดแต่ละชิ้น ศิลปินได้นำเอาตัวอย่างน้ำเสียจากแม่น้ำสายต่างๆ ในมะนิลา เช่น Tullahan, Marikna, Taguig Estuary และคลอง Binondo เป็นต้น มาผ่านกระบวนการเพื่อสกัดเป็นสีสำหรับวาดรูป โดยโทนสีที่ได้ออกมาก็คือ สีเฉดดำ น้ำตาล และเทา ส่วนภาพที่กลุ่มศิลปินเลือกที่จะใช้สีเหล่านั้นวาดก็เป็นรูปวิถีชีวิตของชาวชุมชนริมน้ำ เช่น…

Continue Reading

Workshop: Infographic เพื่องานสร้างเสริมสุขภาวะ 2560 #2

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการพื้นฐานในการสร้างสรรค์ Infographic ขั้นตอนการออกแบบ ตั้งแต่การเตรียมข้อมูล การถ่ายทอดเรื่องราว การตีความข้อมูลเป็นแผนภาพ การออกแบบอินโฟกราฟฟิกด้วยเครื่องมือสำเร็จรูป (PowerPoint, Keynote หรือเว็ปไซต์) และแนวทางการนำไปประยุกต์ในงานสนันสนุนงานสร้างเสริมสุขภาวะ กิจกรรม: เวิร์คช็อป Infographic เพื่องานสร้างเสริมสุขภาวะ 2560 ครั้งที่ 2 วิทยากร: ทีมงาน InfographicMOVE | www.infographicmove.com วันและเวลา: 4 พฤษภาคม 2560 | เวลา 09:00-17:00…

Continue Reading
Close Menu