Bostanli Bridge: สะพานเชื่อมเมืองสร้างพื้นที่ใหม่เพิ่มลมหายใจให้ในตุรกี

พื้นที่สาธารณะเป็นลมหายใจสำคัญของคนเมือง เมืองที่มีพื้นที่สาธารณะน้อยคือเมืองที่ใส่ใจกับความเป็นคนน้อย ถ้าการออกแบบเมืองขาดความเข้าใจคนทำให้เมืองไม่น่าอยู่ หากเมืองที่มีจุดบกพร่องเราสามารถแก้ไขได้ด้วยการฟื้นฟู มันสามารถเข้าไปแก้ไขถึงพื้นที่ขนาดใหญ่จนมาถึงส่วนย่อยอย่าง ทางเดิน ม้านั่ง สะพาน สะพานในเมืองทำหน้าที่เชื่อม 2 พื้นที่เข้าหากัน ช่วยให้การสัญจรสะดวกขึ้น แต่สำหรับในบางสะพานที่นครอิซเมียร์ ประเทศตุรกี ได้มีการปรับปรุงเพื่อฟื้นฟูบริเวณอ่าวของเมืองให้เป็นสวนสาธารณะไว้สำหรับชาวเมืองได้หย่อนใจ  บางส่วนของสวนถูกคั่นด้วยทางน้ำขนาดเล็ก สถาปนิกจาก Architects Studio Evren Başbuğ  จึงออกแบบสะพาน Bostanli Bridge เพื่อเชื่อมพื้นที่ริมน้ำทั้ง 2 ด้านเข้าหากัน แต่การเชื่อมด้วยสะพานนี้เพิ่มกิจกรรมที่มากกว่าการเดินข้ามไปมาด้วยการมองพื้นที่มีศักยภาพของทิวทัศน์ที่สวยงาม สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกได้ สถาปนิกเลือกเติมกิจกรรมนอกจากการสัญจรเข้าไปให้สะพานถูกแทรกด้วยส่วนนั่งเล่นเป็นกึ่งเฟอร์นิเจอร์สตรีตและภูมิสถาปัตยกรรม…

Continue ReadingBostanli Bridge: สะพานเชื่อมเมืองสร้างพื้นที่ใหม่เพิ่มลมหายใจให้ในตุรกี