Creative Citizen

30 Days of Trash: สะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยชุดขยะ 30 วัน

บางทีเราก็ต้องการคนที่คิดอะไรแผลงๆ เพื่อประกาศให้โลกรู้ถึงมลพิษที่เกิดขึ้นทุกเมื่อเชื่อวัน นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของการแสดงออกถึงปัญหาที่ยากจะแก้ไข นั่นคือขยะล้นโลกที่มีแต่ทำลายสิ่งแวดล้อมและจะทวีความรุนแรงขึ้นอย่างยากจะแก้ไข 30 Days of Trash หรือ ขยะในรอบเดือนของคนเรามีจำนวนมากมายแค่ไหน ถ้านึกไม่ออกลองมาดูเขานี่ Rob Greenfield กำลังทำให้ดู Rob เป็นนักสร้างสรรค์ นักผจญภัย และนักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่สร้างปรากฏการณ์ทางสังคม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในหลากหลายรูปแบบ ก่อนหน้านี้กับโครงการ The Food Waste Fiasco เขาขี่จักรยานข้ามอเมริกาแล้วกินอาหารที่ถูกทิ้งจากซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อสะท้อนภาพการเหลือทิ้งจากการบริโภค คราวนี้ก็เช่นกันกับคำถามง่ายๆ ว่า ในแต่ละวันคนเราจะผลิตขยะจำนวนเท่าไหร่ เขาเลยเอาซากขยะทุกชิ้นที่ต้องทิ้งในแต่ละวัน (ล้างสะอาด)…

Continue Reading

เมื่อดีไซเนอร์รุ่นใหม่ เปลี่ยนโฉมผ้าไทยให้ดูร่วมสมัยในคอลเลกชั่นพิเศษ

พูดถึงผ้าไทยแล้ว ในสายตาของคนรุ่นใหม่อยู่บ้างอาจจะมองว่า ‘เชย’ หรือ ‘ล้าสมัย’ แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่ง ผ้าไทยก็เหมือนกับงานฝีมือดั้งเดิมแบบอื่นที่หาก ‘ทวิสต์’ ให้ถูกทางแล้วก็สามารถดูร่วมสมัยและมีอัตลักษณ์โดดเด่นในสังคมยุคใหม่เช่นกัน อย่างเช่นคอลเล็กชั่นเสื้อผ้าชุดล่าสุดที่ออกแบบโดย ดร. กฤษณ์ เย็นสุดใจสิ ใครจะไปคิดว่าผ้าไทยก็สามารถออกมาในรูปแบบนี้ได้ ด้วยเชื่อว่าหนึ่งในวิธีที่จะทำให้งานหัตถศิลป์แบบดั้งเดิมยังมีที่ยืนอยู่ในสังคมยุคใหม่ คือการประยุกต์งานหัตถศิลป์แบบดั้งเดิมให้เข้ามาอยู่ใกล้ชิดในชีวิตประจำวันของคนปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT จึงผุดแนวคิด From Weaving Streets to Today Life’s Craft โดยได้มอบหมายให้ ดร.…

Continue Reading
Close Menu