Creative Citizen

Ruckdee ชวนหยิบงานวิจัยลงจากหิ้งเอามาทำ Gadget ที่ใช้ได้จริงเพื่อสุขภาพ

อุปกรณ์ MOCACARE ดีไซน์สวยเหมาะกับการพกพา ถูกออกแบบมาสำหรับผู้สูงอายุให้สามารถแสดงอัตราการเต้นหัวใจ (heart rate) ปริมาณออกซิเจนในเลือด (oxygen saturation) และค่า Pulse Wave Velocity (PWV) ซึ่งปกติจะต้องตรวจวัดในห้องปฏิบัติการมาดัดแปลงให้เข้าใจง่ายขึ้น และสามารถแชร์ผลให้สมาชิกในครอบครัวทราบได้ นอกจากคคุณสมบัติแล้วความน่าสนใจอีกอย่างของอุปกรณ์ชิ้นนี้คือ MOCACARE เกิดจากการระดมทุนซึ่งมียอดเงินสูงถึง 4,200,000 บาท เรื่องราวของ MOCACARE ถูกนำเสนอผ่านเว็บไซต์ Ruckdee.com เพื่อเป็นตัวอย่างในการอธิบายเป้าหมายการทำงานของ Ruckdee (รักดี)  ที่ต้องการเป็นตัวกลางระหว่างนักวิจัยกับนักลงทุน เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อคนไทย  Ruckdee เปิดรับงานวิจัย นวัตกรรม หรือ…

Continue Reading

TRASHPRESSO เครื่องรีไซเคิลขยะเคลื่อนที่ได้ชิ้นแรกของโลก!

ทุกวันนี้เรามีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เข้ามาช่วยรีไซเคิลขยะหรือของเหลือใช้ให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย แต่ปัญหาหนึ่งที่ยังคงมีอยู่ก็คือ แม้เราจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถเสกขยะให้กลับมาเป็นของที่มีประโยชน์ได้อีก แต่ส่วนมากแล้วเครื่องมือเหล่านั้นก็มักมีขนาดใหญ่หรืออยู่ในรูปแบบของโรงงานที่ตั้งอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ดังนั้นหากขยะหรือข้าวของเหลือใช้เหล่านั้นอยู่ในพื้นที่ห่างไกล การรีไซเคิลที่ต้องพึ่งพาการขนส่งจึงกลายเป็นเรื่องยากไปในทันที Miniwiz สตูดิโอทางสถาปัตยกรรมในไต้หวันเล็งเห็นปัญหาข้อนี้ พวกเขาจึงได้คิดค้นและประดิษฐ์ TRASHPRESSO เครื่องมือรีไซเคิลชิ้นแรกของโลกที่สามารถโยกย้ายนำไปใช้งานตามสถานที่ต่างๆ ได้ แทรชเพรสโซ่เป็นเครื่องมือที่ตั้งอยู่บนแท่นคอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต และสามารถเคลื่อนย้ายไปยังที่ต่างๆ ได้ด้วยรถเทรลเลอร์ ที่สำคัญแทรชเพรสโซ่ขับเคลื่อนได้ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้มันสามารถทำงานได้แม้ในพื้นที่ห่างไกลที่อาจไม่สามารถหาพลังงานจากไฟฟ้าได้เพียงพอ โดยเมื่อนำเอาแทรชเพรสโซ่ไปยังพื้นที่ที่มีขยะที่ต้องการรีไซเคิลแล้ว กระบวนการโดยคร่าวๆ ที่จะเกิดขึ้นก็แค่เพียง เก็บรวบรวมขยะ ทำความสะอาด แยกย่อย หลังจากนั้นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าแทรชเพรสโซ่ที่จะทำการเปลี่ยนขยะจำพวกพลาสติกและผ้าให้กลายเป็นกระเบื้องที่สามารถนำไปใช้งานได้ทั้งการตกแต่งภายในและภายนอกของอาคาร ซึ่งในศักยภาพสูงสุดนั้น…

Continue Reading
Close Menu