Creative Citizen

เล็กๆ แต่โคตรอิมแพค! พื้นที่พักผ่อนริมทางเท้าจากไม้ไผ่ ฝีมือนักศึกษานิวยอร์ค

ตามปกติแล้วพื้นที่ริมถนนในเมืองใหญ่มักเต็มไปด้วยความวุ่นวาย การจะหาพื้นที่ให้ผู้คนได้ใช้สำหรับพักผ่อนหรือพบปะพูดคุยกันนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก โดยเฉพาะเมืองใหญ่อย่างนิวยอร์คด้วยแล้ว การจะหาพื้นที่แบบนี้ได้ยิ่งเป็นเรื่องที่ยากมาก แต่กลุ่มนักศึกษาจาก Parsons School of Design กลับทำสิ่งที่ยากนี้ให้กลายเป็นจริงขึ้น โดยมีไม้ไผ่เป็นวัตถุดิบสำคัญในการสร้างสรรค์ครั้งนี้47 Meters Down 2017 live streaming film โปรเจ็กต์เล็กๆ นี้มีชื่อว่า ‘Bamboo Seating Structure’ หรือที่นั่งไม้ไผ่ ซึ่งเกิดจากแนวคิดของกลุ่มนักศึกษาจากหลายหลายสาขาวิชา โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มพื้นที่พักผ่อนและพื้นที่กิจกรรมสำหรับผู้คนในเมืองใหญ่แห่งนี้ โดยเลือกพื้นที่ริมทางเท้าบริเวณถนน 5 th Avenue ตัดกับ…

Continue Reading
Close Menu