Creative Citizen

100 กำแพง 40 ประเทศ สตรีทอาร์ตเชื่อมโลกไว้ด้วยกัน

หากเราต้องทำกำแพงยาวไปรอบโลกเพื่อปกป้องพื้นที่สำคัญจากความรุนแรงและความเกลียดชังต้องใช้ความยาวขนาดไหน? อาจเห็นภาพคล้ายกำแพงเมืองจีนที่เลื้อยเป็นงูขดไปตามแผนที่ยาวเหยียดผ่าทะลุประเทศต่างๆ ไปไม่รู้เท่าไหร่ ทว่าพื้นที่ที่ว่านั้นไม่ได้มีตัวตนอยู่บนโลกจริง หากแต่เป็นพื้นที่นามธรรมทางความเชื่อ ฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องลงแรงก่อสร้างให้สิ้นเปลือง เพียงแค่ขอใช้พื้นที่บนกำแพงของแต่ละประเทศเติมแต้มด้วยสื่อสร้างสรรค์ บอกเล่าเรื่องราวเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ สื่อสารแนวคิดเชิงบวกให้แผ่กระจายออกไปรอบโลกก็พอ นี่จึงเกิดเป็นงานศิลปะบนกำแพง 100 กำแพง ใน 40 ประเทศทั่วโลกขึ้น กลุ่ม Masterpeace เป็นองค์กรอิสระที่ไม่หวังผลกำไร ดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยจุดประสงค์อยากเห็นสังคมที่ดีกว่า พวกเขาก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2011 จากนั้นก็จัดงานหลากหลายรูปแบบ ซึ่งกิจกรรมและการรณรงค์ของพวกเขาประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับจากหลากหลายประเทศทั่วโลก จนได้รับรางวัลจากองค์การสหประชาชาติด้านการรณรงค์สร้างสันติภาพในปี 2013 งานนี้พวกเขาระดมศิลปินและอาสาสมัครผู้มีใจรักในงานศิลปะช่วยกันเพ้นท์สีฝาผนังและกำแพง 100 ฝาใน 40 ประเทศ…

Continue Reading
Close Menu