Creative Citizen

บ้านไม้ไผ่ในจีนสวยงามยั่งยืน ด้วยดีไซน์+ฮวงจุ้ย ลดโลกร้อน ใช้วัสดุท้องถิ่น

ไผ่เป็นอะไรได้บ้างมากมายในความคุ้นเคยของชาวเอเชียตั้งแต่โบราณ เพราะเป็นพืชที่ใกล้ตัวตั้งแต่อาหารไปจนถึงบ้านเรือน แต่เมื่อแนวคิดในการใช้วัสดุอุตสาหกรรมเป็นหลักในการก่อสร้าง ความนิยมในการใช้ไผ่ได้ลดลงไป เพราะไม่ตอบสนองตลาดที่ต้องการความแม่นยำรวดเร็ว แต่มีอีกความพยายามทดลองเรื่องนำวัสดุธรรมชาติมาต่อยอดในประเทศจีน ณ มณฑลเจ้อเจียง สำนักงานสถาปนิก Studio Cardenas ได้นำเสนอการทดลองด้วยสถาปัตยกรรมยั่งยืนที่ออกแบบในชุมชนไผ่ ด้วยแนวคิดทั้งจากลดการปล่อยคาร์บอนให้เป็นพิษกับโลก ผสมกับแนวคิดฮวงจุ้ย สถาปนิกออกแบบบ้านด้วยการใช้วัสดุในท้องถิ่นเช่น ไผ่ ดิน ด้วยการทดลองใช้ไผ่ซึ่งหาได้ง่ายในท้องถิ่น และยังโตเร็ว สำหรับส่วนโครงสร้างเสา คาน ให้เป็นโครงกริด 9 ช่อง จากนั้นสอดตัวบ้านเข้าไปในโครงไผ่ที่ออกแบบให้ข้อต่อแข็งแรงมากขึ้นด้วยการใช้โลหะเข้าร่วมยึด ไผ่ออกแบบให้มีขนาด ความยาว เป็นระบบประสานทางพิกัด (modular) เพื่อใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าที่สุด…

Continue Reading
Close Menu