Creative Citizen

ด้านมืดของโลกยุคใหม่..เรากำลังเคยชินกับสิ่งนี้โดยไม่รู้สึกอะไรแล้วหรือ?

อาจบางทีโลกยุคใหม่คือการประกาศชัยชนะของมนุษย์ที่ก้าวล้ำไปกว่าเก่า อยู่เหนือสรรพชีวิตอื่นๆ และธรรมชาติที่มีพัฒนาการช้าและดูจะด้อยกว่า อาจบางทีการมองโลกแบบหัวก้าวหน้าทำให้เห็นเพียงความเจริญด้านวัตถุ ระบบจักรกล และเทคโนโลยีที่เป็นหัวใจของวิวัฒนาการ สร้างความภูมิใจกับการได้อยู่ในยุคสมัยแห่งความเจริญ แต่บางทีเราก็กำลังหลงลืมไปสนิทถึงเงามืดที่เดินตามมาเป็นอีกมุมหนึ่งที่เติบโตไปพร้อมกันโดยที่ถูกมองข้าม งานอาร์ตขิ้นนี้กำลังพูดถึงสิ่งนั้น 'ด้านมืดของโลกยุคใหม่' หรือ  The dark side of the modern world Ikor Morski นักออกแบบและอิลัสเตรเตอร์ชาวโปแลนด์ ได้สร้างผลงานสะท้อนโลกยุคใหม่โดยนำเสนอผลพวงที่เกิดขึ้นราวกับเป็นมุมมืดที่เราไม่เห็น ด้วยสไตล์ภาพแนวเหนือจริงที่ดึงดูดความสนใจได้อย่างแรงและปฏิเสธได้ยากในสังคมปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตบนตารางเวลาที่ทำให้คนกลายเป็นเครื่องจักร, การพยายามหนีความแก่ชราหรือศัลยกรรมใบหน้าจนลืมตัวตน, การตกเป็นทาสมือถือ, กลไกสังคมที่ถูกควบคุมด้วยระบบทุนหรือระบบบริโภคที่ทำให้บูชาเงินราวกับพระเจ้า และอื่นๆ อีกมาก ซึ่งล้วนแต่เป็นความจริงที่มาพร้อมกับความเป็นสมัยใหม่ของโลก…

Continue Reading
Close Menu