‘โอปิออยด์’ ยาแก้ปวดเพชรฆาต ฆ่ามาแล้วเฉลี่ย 22,000 ชีวิตต่อปี

"ยามีคุณอนันต์ โทษมหันต์" เป็นคำกล่าวที่ไม่เคยผิด ยาบางชนิดช่วยชีวิตคนได้ แต่ก็คร่าชีวิตคนได้เช่นเดียวกันหากใช้เกินจำเป็น เช่น กลุ่มยาโอปิออยด์ ที่ดับชีวิตผู้ใช้ในอมริกาไปแล้วปีละเป็นหมื่นๆ ราย ยาโอปิออยด์ (Opioid) เป็นกลุ่มของสารเคมีที่มีโครงสร้างและคุณสมบัติคล้ายคลึงกับมอร์ฟีน (Morphine) การออกฤทธิ์ของสารโอปิออยด์จะมีผลต่อสมอง ระบบประสาทส่วนปลายของร่างกาย และระบบทางเดินอาหาร เช่น กระเพาะอาหารลำไส้ การแพทย์ได้ระบุให้สารกลุ่มโอปิออยด์เป็นยาแก้ปวดทำให้ร่างกายสามารถทนต่ออาการปวดได้ดีมากขึ้น โดยยานี้จะทำให้เกิดอาการสงบประสาท ทำให้ประสาทผ่อนคลาย  รู้สึกเคลิบเคลิ้ม การใช้ยากลุ่มโอปิออยด์จีงต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น เพราะข้อพึงระวังที่สำคัญคือ การติดยา ซึ่งเมื่อใช้ยาในกลุ่มโอปิออยด์มากเกินไปจนเกิดอาการเสพติดจะทำให้เกิดภาวะกดการหายใจ หัวใจเต้นช้าลง หรืออาจช็อคได้ แต่ถึงอย่างนั้นก็ตาม สำนักงานอาหารและยาสหรัฐอเมริการายงานว่า ในปี ค.ศ. 2017 ประมาณว่ามีผู้เสียชีวิตจากการใช้ยากลุ่มโอปิออยด์เกินขนาด…

Continue Reading‘โอปิออยด์’ ยาแก้ปวดเพชรฆาต ฆ่ามาแล้วเฉลี่ย 22,000 ชีวิตต่อปี