Creative Citizen

Trashion : แฟนชั่นจากขยะริมหาด สะท้อนความงามจากความมักง่าย

หากโลกของแฟชั่นคือผู้นำด้านการแต่งกายและความสวยงาม ท่ามกลางชีวิตบนโลกจริงจะยังมีความงามอยู่หรือเปล่า มีความตื่นตัวมากมายเกี่ยวกับแบบชุดแต่งกายของวัยรุ่นหนุ่มสาวในแต่ละปี ผู้คนกำลังมองไปที่อนาคตของเสื้อผ้า สีสัน และชีวิตที่สดใส ทว่าโลกที่เราอยู่นั้นมันสดใสจริงตามจินตนาการของเราไปด้วยหรือไม่ Marina Debis ศิลปินชาวออสเตรเลีย ได้ออกแบบแฟชั่นในชุดที่สะท้อนมุมกลับของความงาม ชี้ประเด็นปัญหามลพิษเปลี่ยนมุมมองโลกแฟชั่นใหม่ให้เข้าถึงความงามที่ควรเป็นของโลกและสิ่งแวดล้อม มลพิษทางทะเลเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกคนมองไม่เห็น หรือบางคนอาจรู้แต่ก็ทิ้งด้วยความมักง่ายและมันนำมาซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เหนือความคาดหมาย ร้อยละ 80 เป็นขยะบกที่เกิดจากการท่องเที่ยว การใช้ชีวิตริมชายหาดของผู้คน และอีกร้อยละ 20 เป็นกิจกรรมทางทะเล, การเดินเรือ, วิถีชีวิตชาวประมง นำมาซึ่งสภาพทะเลสกปรก ท้องทะเลที่เสียไปเพราะขยะพลาสติกที่ไม่ย่อยสลาย และประเทศไทยเองก็ถูกจัดอันดับเป็นประเทศที่สร้างขยะทางทะเลลำดับต้นๆ ของโลก แฟชั่นจากขยะ หรือเรียกว่า Trashion…

Continue Reading
Close Menu