Creative Citizen

Anonymous Friend: เฟซบุ๊คแชทบอท ชวนวัยรุ่นติดเหล้าคุยแก้ปัญหาแบบ ‘ไม่รู้หน้า-แต่รู้ใจ’

การดื่มสุราของมึนเมา ไม่ใช่แค่เรื่องของผู้ใหญ่อีกต่อไป เพราะปัจจุบันวัยรุ่นเข้าใกล้และเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้นเรื่อยๆ โดยเริ่มดื่มกันตั้งแต่อายุยังน้อย หลายคนถึงขั้นที่เรียกว่า 'ติดเหล้า' ประเทศบราซิล ปัญหาวัยรุ่นติดเหล้าเป็นปัญหาใหญ่ของสังคม เพราะไม่ใช่แค่เป็นชนวนต่อไปยังปัญหายาเสพติด แต่ยังทำให้เกิดปัญหาตามมามากมายทั้งการศึกษา อาชญากรรม อุบัติเหตุ บราซิลพบว่า เด็กวัยรุ่นติดสุราตั้งแต่วัยรุ่นตอนต้น อายุระหว่าง 13-15 ปี  ด้วยสภาพแวดล้อมทางสังคม ความยากจน การเลี้ยงดูจากครอบครัว จนไปถึงอิทธิพลของเพื่อน แต่ยิ่งแอลกอฮอล์เข้าใกล้วัยรุ่นมากขึ้นเท่าไหร่ ก็ดูเหมือนว่าข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กวัยรุ่นที่มีปัญหาติดเหล้าก็ยิ่งจะห่างไกลพวกเขาไปทุกที เพราะวัยรุ่นที่มีปัญหา ไม่กล้าปรึกษาครอบครัว และไม่กล้าที่จะร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Alcoholics Anonymous หรือ AA…

Continue Reading
Close Menu