Creative Citizen

ศิลปินจีนวัย 76 สร้างเมืองศิลปะโบราณให้เป็นสมบัติของชุมชนใน Yelang

เมื่อกาลผ่านพ้นไปเท่าไหร่ก็เหมือนเครื่องย้ำเตือนให้รู้ว่าชีวิตเหลือน้อยลงเท่านั้น หลายสิ่งที่อยากทำร่องลอยในหัวประดุจความฝัน หลายฝันที่เจือจางไปพร้อมกับข้ออ้างที่ว่าหมดเวลาทำสิ่งเหล่านั้นแล้ว แต่ก็มีบางคนที่ไม่ยอมให้ข้ออ้างเหล่านั้นมีผลกับความฝันของเขา นี่คงเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นความฝันของใครหลายๆ คนที่กำลังท้อแท้ให้กลับมาทบทวนพลังสร้างสรรค์ของตัวเองใหม่ Song Peilun ศิลปินวัย 76 อดีตครูสอนศิลปะชาวจีนผู้สร้างดินแดนแห่งความฝันให้เป็นจริง ด้วยแรงบันดาลใจในวัยเด็ก ในหมู่บ้าน Meitan จังหวัด Guizhou ซึ่งผู้คนที่นั่นเป็นชุมชนโบราณ Yelang ที่มีวัฒนธรรม, การแสดง, งานศิลปะ, สถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมากว่าสองพันปี รวมถึงการที่เคยเดินทางไปชม Crazy Horse อนุสรณ์สถานของคนพื้นเมืองที่รัฐ เซาท์ ดาโกต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้อาจารย์…

Continue Reading
Close Menu