Creative Citizen

NADIA: เด็กวัยรุ่นไร้บ้านในอังกฤษ ปัญหาใหญ่ แก้ได้ ถ้าช่วยทัน

แม้จะเป็นเมืองใหญ่มีความเจริญและพัฒนาไปอย่างไรก็ตาม แต่ปัญหาเรื่องคนไร้บ้านกลับไม่ได้ลดลงเลย ที่อังกฤษ สถิติคนไร้บ้านเพิ่มขึ้นทุกปี และสร้างปัญหาให้กับภาครัฐ รวมทั้งอาจเป็นสาเหตุแห่งอาชญากรรมทั้งหลายตามมา จึงจำเป็นต้องมีการรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในหลากหลายรูปแบบ นี่เป็นอีกวิธีทางหนึ่งที่จะกระตุ้นให้คนในสังคมช่วยกันสอดส่อง คอยป้องกันด้วยความเข้าใจในเหตุการณ์คนไร้บ้านที่ไม่ควรเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับเด็กๆ วัยรุ่น Nadia เป็นหนังสั้นที่สะท้อนปัญหาการไร้บ้านในวัยรุ่นที่อาจเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้ บนความบกพร่องของสภาพครอบครัวที่ขาดซึ่งความรักความเข้าใจ ด้วยการตัดสินใจของวัยรุ่นมักจะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางและใช้อารมณ์ ภายใต้สภาพครอบครัวที่ไม่อบอุ่น จังหวะแห่งความรุนแรงที่เกิดขึ้นและผลักให้พวกเขาตัดสินใจทำในสิ่งที่สุ่มเสี่ยงต่อการเป็นคนไร้บ้านได้ ยังไม่รวมถึงปัญหาอีกหลายอย่างเช่นกลายเป็นคนไม่เคารพกฎหมาย ไม่เชื่อมั่นในระบบกฎเกณฑ์ หรือใช้ยาเสพติด ฯลฯ  ซึ่งเมื่อก้าวข้ามไปแล้วก็ยากจะกลับมายืนที่จุดเดิมได้อีก  แม้ Nadia จะไม่ได้อยากออกมานอนนอกบ้านก็ตามแต่ด้วยลักษณะนิสัยรวมถึงความสัมพันธ์ที่ย่ำแย่กับแม่ก็ส่งผลกระทบต่อสภาพทางจิตใจจนทำให้ดูเหมือนไม่มีทางเลือก ผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ไร้บ้าน จากสถิติที่หนังอ้างถึงวัยรุ่นจำนวน 150,000 คนในปี 2017 ในประเทศอังกฤษ…

Continue Reading
Close Menu