Creative Citizen

บ้านชั้นเดียวต้นทุนต่ำจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ สร้างเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง

เคยมีคำถามชวนคิดว่า ในฐานะสถาปนิก สถาปัตยกรรมสามารถแก้ปัญหาอะไรที่เปลี่ยนโลกได้หรือไม่? พอย้อนมองสิ่งรอบตัว มันอาจจะเริ่มที่พัฒนาคุณภาพชีวิตคนให้ยกระดับดีขึ้น อย่างง่ายคือ 1 ในปัจจัย 4 ซึ่งเรื่องที่อยู่อาศัยก็สามารถช่วยผู้คนบนโลกได้มากมาย หากมองปัญหาด้วยปัญญา ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ทุนหนาก็ย่อมได้ แต่ในความเป็นจริง หลายแห่งในโลกยังขาดการเข้าถึงที่อยู่อาศัยอย่างมีคุณภาพ เพราะต้นทุนด้านค่าแรง ราคาวัสดุ ที่การจะทำให้คนจนมีบ้านได้เองสักหลัง แต่ปัญหานี้มีอีกทางแก้ไขจาก 2 องค์กรจากสหรัฐอเมริกา  บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ICON และองค์กรไม่หวังผลกำไร New Story ที่มุ่งแก้ปัญหาประเด็นที่อยู่อาศัย พวกเขาได้ทดลองทำบ้านต้นแบบในรัฐออสติน สหรัฐอเมริกา ด้วยการใช้แรงงานคนน้อย เวลาไม่นาน…

Continue Reading
Close Menu