Creative Citizen

‘Touching Masterpieces’ ให้ผู้พิการทางสายตาสัมผัสงานศิลป์ผ่านถุงมือ VR

เป็นที่รู้ๆ กันอยู่ว่าเวลาไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หรืองานศิลปะต่างๆ นั้น เราจะได้แค่ชื่นชมผลงานเท่านั้น ไม่สามารถสัมผัสหรือจับชิ้นงานใดๆ บางครั้งก็ต้องยืนมองอยู่ห่างเป็นเมตร ทำให้เราหงุดหงิดใจอยู่ไม่น้อย อย่างไรก็ตามก็ยังดีกว่าคนบางกลุ่มที่ไม่มีโอกาสแม้แต่ได้เห็น อย่างผู้ที่บกพร่องทางสายตาหรือตาบอด การไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คงเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่เคยแม้แต่จะคิด หรือถ้าไป ก็ต้องฟังคำบรรยายจากไกด์หรือไม่ก็อ่านจากตัวอักษรเบรลล์ที่ติดตั้งไว้ตรงที่จัดแสดงเท่านั้น ล่าสุด The National Gallery of Prague ร่วมกับ Geometry Prague และ Neuro Digital ในกรุงปราก สาธารณรัฐเช็กร่วมมือกันพัฒนาถุงมือ VR (Vitual Reality) พิเศษขึ้นสำหรับผู้ที่บกพร่องทางสายตาโดยเฉพาะ…

Continue Reading
Close Menu