Creative Citizen

Water is One: ศิลปินสตรีทอาร์ตสร้างสรรค์ศิลปะบนท้องถนนชวนปกป้องท้องทะเล

Sea Walls คือกลุ่มศิลปินที่สร้างงานโดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในมหาสมุทรให้กับมูลนิธิ PangeaSeed ซึ่งจะจัดโครงการศิลปะสาธารณะแนวสตรีทอาร์ตในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก บนแนวคิดที่จะนำเรื่องราวของท้องทะเลเล่าผ่านท้องถนน พร้อมกับชี้ชวนเปิดประเด็นพูดคุย ให้เกิดการตื่นตัวและร่วมมือกันในการอนุรักษ์ธรรมชาติของมหาสมุทร โดยมีศิลปินนานาชาติเข้าร่วมโครงการมากกว่า 200 คน สร้างสรรค์ผลงานมากกว่า 300 ชิ้น ใน 13 ประเทศ และนี่เป็นผลงานใหม่ที่จัดแสดงขึ้นที่เม็กซิโก พวกเขาที่ใช้ชื่อว่า Water is One งานนี้ PangeaSeed Foundation ร่วมกับกลุ่มศิลปินแมกซิกัน Nueve Arte Urbano…

Continue Reading
Close Menu