Creative Citizen

Love Label: เลิกนะจุ๊บๆ – แปะข้อความจากใจของผู้ห่วงใยบนซองบุหรี่

บุหรี่เป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรา สามารถเสพได้ไม่ผิดกฎหมาย แต่โทษของมันนั้นร้ายแรงทั้งต่อตัวผู้สูบเองและผู้ที่ไม่สูบ แม้ว่าจะมีการรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ด้วยวิธีต่างๆ อาทิ การปรับขึ้นราคาให้สูงขึ้น การห้ามโฆษณาบุหรี่ในทุกๆ สื่อ หรือการติดภาพคำเตือนโทษของบุหรี่น่ากลัวๆ ขนาดใหญ่บนซอง ไม่ว่าจะเป็นภาพเส้นเลือดในสมองแตก มะเร็งปาก มะเร็งปอด และอีกหลายต่อหลายภาพ แต่จากสถิติเมื่อไม่นานมานี้ จำนวนผู้สูบบุหรี่ก็ยังไม่ลดลงดังที่คาดไว้ ซึ่งการเลิกสูบบุหรี่นั้นยังต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆ อีก เช่น ปัญหาสุขภาพของผู้สูบ และการสนับสนุนของครอบครัวด้วย แบรนด์เครื่องเขียนตราม้า (Horse) รังสรรค์ไอเดียสุดน่ารักเพื่อช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ จัดทำชุดสติ้กเกอร์ที่มีชื่อว่า 'Love Label' ให้คนในครอบครัวและคนใกล้ชิดผู้สูบบุหรี่ได้เขียนข้อความที่ต้องการถึงผู้สูบ เพื่อเป็นกำลังใจในการเลิกบุหรี่แล้วนำไปติดบนซองบุหรี่แทนภาพคำเตือนน่าสยดสยองเที่มีอยู่เดิม ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปที่…

Continue Reading
Close Menu