Read more about the article บ้านประหยัดพลังงานขนาดเล็กสำหรับ 4 คน ครบทั้งที่นอน ห้องน้ำ ห้องครัว ที่ทานอาหาร
Ecological LIving Module at the United Nations, Architect: Gray Organschi Architects, Location: New York NY

บ้านประหยัดพลังงานขนาดเล็กสำหรับ 4 คน ครบทั้งที่นอน ห้องน้ำ ห้องครัว ที่ทานอาหาร

ปัญหาที่อยู่อาศัยในศตวรรษที่ 21 มีความซับซ้อนตามบริบทที่นอกจากจะเป็นความซับซ้อนของคนแล้ว สิ่งที่เป็นตัวแปรสำคัญคือการที่ทรัพยากรอันมีจำกัดบนโลกไม่ได้มีเท่าเดิม ทางแก้อีกทางคือการพิจารณาการนำวัสดุที่กลายเป็นของเหลือใช้ หรือใช้แล้วให้นำกลับมาใช้ พร้อมกับการคิดให้รอบคอบถึงการสร้างสิ่งใหม่ โดยรบกวนโลกให้น้อยที่สุด อย่างในงานประชุม United Nations High-Level Political Forum on Sustainable Development ที่จัดไปเมื่อสิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ได้มีการเสนอบ้านขนาดเล็กที่เป็นต้นแบบสำหรับการอยู่อาศัยที่ยั่งยืน ตั้งแสดงที่ UN Plaza ในเมืองแมนฮัตตัน โดยฝีมือของทีมจาก Yale Center for Ecosystems…

Continue Readingบ้านประหยัดพลังงานขนาดเล็กสำหรับ 4 คน ครบทั้งที่นอน ห้องน้ำ ห้องครัว ที่ทานอาหาร