Design 4 Good – ภาคใต้ (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

กิจกรรม: อบรมเชิงฎิบัติการ Design 4 Good – ภาคใต้ (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) วันและเวลา: 29 กันยายน 2561 | 09:00-17:00 น. วิทยากร: คุณจักรพันธ์ สุวรรณพาณิชย์ และคุณกัลย์จีรา ชาตินันทฤกษ์ เป้าหมาย: พัฒนาศักยภาพทางด้านการออกแบบสื่อสร้างสรรค์และการสื่อสารร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย 4 ภาค เพื่อให้เกิดนักสื่อสารด้านสุขภาวะที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์สื่อ รู้เท่าทันสื่อ และใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ติดต่อสอบถาม: contact@creativecitizen.com หรือ…

Continue ReadingDesign 4 Good – ภาคใต้ (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

Design 4 Good – ภาคใต้ (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

Creative Citizen ชวนน้องๆ จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มาเรียนรู้การออกแบบสื่อเพื่อสุขภาพ เริ่มตั้งแต่การฝึกย่อยข้อมูลจนถึงการออกแบบพื้นฐาน ซึ่งผลงานแต่ละชิ้นที่ออกมานั้นเรียกได้ว่าเต็มไปด้วยคุณภาพและน่าสนใจมากๆ กิจกรรม: อบรมเชิงฎิบัติการ Design 4 Good – ภาคใต้ วันที่: 29 กันยายน 2561 สถานที่: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิทยากร: คุณจักรพันธ์ สุวรรณพาณิชย์ และคุณกัลย์จีรา ชาตินันทฤกษ์ รายละเอียด: www.facebook.com/events/529853487458795/ #CreativeCitizen #Design4Good

Continue ReadingDesign 4 Good – ภาคใต้ (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

สนามกีฬาสีสดใส..เปลี่ยนพื้นที่ว่างในสลัมให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ของชุมชนในเม็กซิโกซิตี้

กีฬา เป็นทางออกหนึ่งสำหรับปัญหาความรุนแรงและยาเสพติด โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นในพื้นที่เสื่อมโทรม นี่คือสิ่งที่องค์กรไม่แสวงผลกำไร Love.fútbol กำลังพยายามทำอยู่ ด้วยการเข้าไปฟื้นฟูสนามกีฬาในพื้นที่ชายขอบในหลายๆ เมืองที่ประสบปัญหาดังกล่าว ในเม็กซิโก Love.fútbol ยังได้จับมือกับสตูดิโอออกแบบท้องถิ่น All Arquitectura พัฒนาให้สนามกีฬาที่พวกเขาเข้าไปฟื้นฟูมีงานออกแบบที่สดใสสวยงามอีกด้วย นั่นคือ สนามกีฬาฟุตบอลและบาสเก็ตบอล ที่อยู่ในย่านที่อยู่อาศัย Valle de Chalco แถบชานเมืองของ Mexico City โดยย่านดังกล่าวนั้นเมื่อรวมเข้ากับ Ciudad Nezahuacoyotl และ Ixtapaluca ที่อยู่ติดกันแล้ว จัดเป็นสลัมขนาดใหญ่อันดับต้นๆ…

Continue Readingสนามกีฬาสีสดใส..เปลี่ยนพื้นที่ว่างในสลัมให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ของชุมชนในเม็กซิโกซิตี้