Creative Citizen

Sun Stomp: ประติมากรรมจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ในทุกเมืองใหญ่ที่โชว์ความเจริญด้วยตึกอาคารสูงและแสงไฟประดับตามท้องถนนยามค่ำคืน นับเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานอย่างมหาศาล จากภาพถ่ายดาวเทียมที่สะท้อนให้เห็นแสงไฟระยิบระยับไปทั่วพื้นทวีป คือตัวบ่งชี้ถึงต้นตอสำคัญอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดสภาวะอากาศแปรปรวนของโลกแต่จะทำอย่างไรในเมื่อนั่นคือสิ่งจำเป็น จะดีกว่าไหมหากเรายังคงแสงสว่างไว้ได้โดยที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุด นี่เป็นผลงานชิ้นหนึ่งของกลุ่มศิลปินชาวเมืองบอลติมอร์ รัฐแมริแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้ชื่อทีมว่า Sun Stomp Collective สร้างประติมากรรมยักษ์กลางใจเมืองแสดงให้เห็นถึงความสวยงามจากหลอดไฟนีออน LED (แอลอีดี) ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยแผงโซลาเซลที่แผ่รับพลังงานในตอนกลางวันแล้วจัดเก็บในแบตเตอรี่ พร้อมส่งแสงสว่างในยามค่ำคืน เป็นการส่งสารไปยังชาวเมืองอื่น ๆ ทั่วโลกให้หันมาช่วยกันเปลี่ยนการใช้พลังงานตามอาคาร สถานที่ในเวลาค่ำ ลดปัญหามลพิษทางอากาศให้กับสิ่งแวดล้อม Matthew Weaver เป็นวิศวกรพลังงาน และมีประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทนมากว่าสิบปี, Mark Brown ศิลปินที่นิยมสร้างงานจากภาพวิดีโอและเสียงในรูปแบบเชิงนามธรรมโดยหยิบเอาสัญญาณภาพขาดๆ…

Continue Reading
Close Menu