Creative Citizen

73 Cows: ปลดปล่อยชีวิตเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

การเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ใช่ทุกคนจะทำได้ ทั้งๆ ที่รู้สึกว่ากำลังกระทำในสิ่งที่ไม่ชอบ หลายครั้งที่คนเราเกิดคำถามในการใช้ชีวิตทั้ง งาน สิ่งแวดล้อม หรือปัญหาที่แสนยุ่งยากต่างๆ แล้วคิดจะหลุดออกจากกรอบนั้น แต่ก็ทำไม่สำเร็จ และสำหรับ Jay Wilde นี่เป็นมากกว่านั้นเพราะคือการเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเอง ซึ่งไม่ใช่แค่เปลี่ยนเพื่อตัวเองแต่เปลี่ยนเพื่อชีวิตอื่นๆ ที่แวดล้อมเขาด้วย เรื่องทั้งหมดนี่เกิดจากแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ การทำฟาร์มเลี้ยงวัวและปศุสัตว์ดำเนินตามรอยเท้าพ่อเป็นความคุ้นเคย โดยเฉพาะสิ่งที่ต้องเจอหน้ากันทุกวันก็คือบรรดาวัวทั้งหลายซึ่งมีวงจรชีวิตที่ใกล้ชิดกันและย่อมเกิดความผูกพันตามมา จนรู้สึกว่าชีวิตเหล่านี้เกิดขึ้นระยะเวลาสั้นๆ แล้วก็ต้องจบลงอย่างน่าสงสาร มันถูกต้องแล้วหรือ ด้วยความใกล้ชิดนี้เอง Jay Wilde รู้สึกว่าทุกชีวิตเหล่านั้นล้วนเป็นเพื่อน และคงไม่ดีนักหากจะต้องส่งเพื่อนไปตาย จิตสำนึกแห่งความเห็นอกเห็นใจในชีวิตอื่นเกิดขึ้นทุกครั้งที่เขาทำงานแล้วนับวันมันก็บั่นทอนจิตใจตัวเอง จนวันหนึ่งเขาตัดสินใจจะเลิกวิถีชีวิตนี้อย่างเด็ดขาด แล้วหันไปทำการปลูกพืชผักปลอดสารพิษแทน แม้จะเสี่ยงต่อการขาดทุนหรือรายได้ที่อาจจะไม่พอกับค่าใช้จ่าย…

Continue Reading
Close Menu