Creative Citizen

Museum in a Box พิพิธภัณฑ์จำลองย่อส่วน เรียนรู้ศิลปะผ่านกล่องขนาดย่อม

ความจริงบางข้อที่เราอาจไม่เคยรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์มาก่อนก็คือ พิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่ อย่างเช่น British Museum ในลอนดอน เป็นต้น มีคอลเล็กชันข้าวของทางประวัติศาสตร์จำนวนมาก แต่พวกเขากลับมีพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการจำกัด ทำให้สามารถนำเอาคอลเล็กชันมาจัดแสดงได้เพียง 1-5% ของจำนวนคอลเล็กชันทั้งหมดเท่านั้น ไม่นับที่ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุชิ้นนั้นๆ ยังมีเป็นประโยคยาวยืด แต่กลับสามารถนำมาเขียนสรุปเพียงสั้นๆ เพื่อแปะไว้เหนือชิ้นงานในนิทรรศการได้เพียงแค่ 100 คำ โดยเฉลี่ยเท่านั้น อาจเพราะเติบโตมาในลอนดอน เมืองที่มีพิพิธภัณฑ์น่าสนใจเป็นจำนวนมากอีกแห่งหนึ่งของโลก หนุ่มสาวชาว startup กลุ่มหนึ่ง จึงได้ก่อตั้ง Museum in a Box ขึ้น…

Continue Reading
Close Menu