Creative Citizen

ของดี…ดูที่อะไรบ้าง? คลิปที่ทำให้การเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตครั้งต่อไป…ไม่เหมือนเดิม

ในยุคตลาดสดเหลือน้อยเต็มที แต่ซูเปอร์มาร์เก็ตผุดเป็นดอกเห็ด ทำให้ซูเปอร์มาร์เก็ตกลายเป็นเแหล่งจับจ่ายและเป็นผู้รับซื้ออาหารจากผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุด คุณภาพชีวิต สิทธิ และรายได้ของคนต้นทางในเส้นทางล้ำเลียงอาหารไม่น้อย จึงขึ้นอยู่กับซูเปอร์มาร์เก็ต ถึงเวลาที่ 'คนปลายน้ำ' อย่างพวกเราต้องร่วมกันดูแลชีวิต 'คนต้นทาง' 'Dear Supermarkets' หรือ 'ซูเปอร์มาร์เก็ตที่รัก' เป็นการรวมตัวกันของเครือข่ายกินเปลี่ยนโลก มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และอ็อกแฟมประเทศไทย โดยการสนับสนุนจากโครงการ SWITCH Asia สหภาพยุโรป จึงอยากชวนทุกคนในฐานะผู้บริโภคและซูเปอร์มาร์เก็ตมาให้ความสำคัญกับ ‘คนต้นทาง’ เพราะว่าอาหารที่ดีจริงต้องไม่ทำร้ายคนต้นทาง ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม และต้องแฟร์กับผู้บริโภค  และเพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ในวงกว้างและกระจายออกอย่างรวดเร็วจึงออกคลิปชวนทุกคนร่วมกันส่งเสียงถึงซูเปอร์มาร์เก็ต โดยมีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน…

Continue Reading
Close Menu