Creative Citizen

ไม่เปิดน้ำทิ้ง! อาบน้ำครั้งเดียวเท่ากับน้ำดื่มของคนครึ่งหมู่บ้านในอินเดีย

เราใช้เวลาอาบน้ำนานเท่าไหร่? แต่ละครั้งที่อาบใช้น้ำเท่าไหร่? และกี่ครั้งที่เราเปิดน้ำทิ้งไว้ขณะอาบน้ำ? Hindustan Unilever Limited ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ของโลก ในสาขาประเทศอินเดีย ริเริ่มโครงการ 'Start a Little Good' โดยมีแนวคิดว่า การเปลี่ยนแปลงโลกไปในทางที่ดีขึ้นไม่ใช่ปฏิกริยาแบบจุดระเบิดแต่คือปฏิกริยาแบบลูกโซ่ที่เริ่มจากห่วงเล็กๆ เรียงร้อยเข้าด้วยกัน โดยสนับสนุนให้ทุกคนเริ่มทำในสิ่งที่ดีจากสิ่งเล็กๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น ลดการใช้พลาสติก การดูแลสุขอนามัยในครอบครัว และลดการใช้น้ำอย่างสิ้นเปลือง Shower คือภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ ภายใต้แคมเปญ Start a Little Good เพื่อรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า…

Continue Reading
Close Menu