Creative Citizen

Udon Walkable City อุดรธานี เมืองเดินได้ เดินดี

เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน ปี 2561 ที่ผ่านมามีปรากฏการณ์เรื่องเมืองที่น่าสนใจเกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี หลายสื่อเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า ‘ชิบูย่าอุดรธานี’ เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นทางด้านกายภาพมีความคล้ายคลึงกับทางข้ามในย่านชิบูย่าที่ญี่ปุ่น ความเปลี่ยนแปลงของ ‘แยกทองใหญ่’ สี่แยกหน้าสถานีรถไฟอุดรธานีที่มีสีสันสดใสพร้อมกับมีทางม้าลายสีเหลืองขนาดใหญ่วางพาดแยก เปิดให้คนทดลองเดินข้ามทางม้าเหลืองนี้ทั้งวันเป็นเวลา 1 วัน หลังจากนั้นก็ปรับไฟจราจรมาเป็นจังหวะที่ข้ามได้เฉพาะช่วงเย็นที่มีจำนวนคนข้ามเยอะ ปฏิบัติการณ์เปลี่ยนกายภาพของเมืองภายในคืนเดียวนี้เรียกว่า tactical urbanism หรือเทคนิคการจำลองสถานการณ์เสมือนจริงทางผังเมือง โดยสมาคมอสังหาริมทรัพย์อุดรธานี ร่วมกับ สมาคมการผังเมืองไทย กลุ่ม Smart Growth Thailand เทศบาลนครอุดรธานี เครือข่าย UDON2029 และกลุ่มมาดีอีสาน โดยการออกแบบปฏิบัติการณ์นี้ใช้หลักการออกแบบของ…

Continue Reading
Close Menu