Creative Citizen

บ้าน 80 ตรม. ราคาประหยัดสำหรับครอบครัวขนาดเล็กแบบ 3 คน

‘เหนื่อยแค่ไหน ถึงบ้านก็อุ่นใจ’ การกลับมาถึงบ้านของแต่ละคนมีความสุขมากน้อยไม่เท่ากัน แต่สิ่งที่เหมือนกันของนิยามคำว่า 'บ้าน’ คือที่พักพิงที่ให้ความรู้สึกปลอดภัย อบอุ่นกับผู้อาศัย บ้านจึงเป็นพื้นที่รวมกิจกรรมของคนในครอบครัวหลายอย่าง เพื่อให้บ้านยังคงนิยามเดิมของมันต่อไป นิยามของบ้านไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาด ดังเช่นกับบ้านขนาดเล็กที่เมืองโคเพนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ค ถูกออกแบบให้อยู่ภายใต้งบประมาณ 95,000 ยูโร เพื่อเป็นบ้านต้นแบบราคาประหยัดในพื้นที่ 80 ตารางเมตร สำหรับครอบครัวแบบ 3 คน สถาปนิกที่ออกแบบ Sigurd Larsen ออกแบบมันด้วยแนวคิดที่ต้องการให้มันสามารถรองรับกิจกรรมในนิยามคำว่าบ้าน สำหรับในเมืองโคเพนเฮเกน แต่ราคาจับต้องได้ในยุโรป ตัวบ้านใช้วัสดุราคาถูก เน้นการก่อสร้างแบบติดตั้งด้วยระบบแห้ง ไม่ก่อสร้างในที่…

Continue Reading
Close Menu