Creative Citizen

ระวังตก(หลุมรัก)ท่อ! ฝาท่อระบายน้ำของญี่ปุ่นบอกอะไรมากกว่าที่คิด

ญี่ปุ่นไม่เพียงเป็นประเทศที่เป็นระเบียบเรียบร้อย แต่ยังเต็มไปด้วยศิลปวัฒนธรรมสวยงามที่สอดแทรกอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คน การเดินถนนในญี่ปุ่น คุณไม่เพียงจะเพลิดเพลินกับความงามที่รายรอบอยู่ในระดับสายตาเท่านั้น แต่เมื่อก้มลงดูพื้นเบื้องล่าง คุณก็จะเห็นรายละเอียดเล็กน้อยที่หลายประเทศอาจมองข้าม แต่แน่นอนว่าไม่ใช่ชาวญี่ปุ่นผู้ใส่ใจในรายละเอียดทุกๆ อย่าง ฝาครอบท่อระบายน้ำของเมืองต่างๆ ในญี่ปุ่นนั้น มีลวดลายที่สะท้อนให้เห็นประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมของเมือง ที่สำคัญ มีการใช้ลวดลายและสีสันที่สวยงามเกินกว่าที่เราเคยเห็นภาพของฝาครอบท่อระบายน้ำที่ไหนบนโลกนี้ ตั้งแต่ปี 1985 ทางการญี่ปุ่นออกไอเดียเสนอให้แต่ละเขตเทศบาลออกแบบฝาครอบท่อระบายน้ำของตนเองขึ้น จุดประสงค์ไม่ใช่แค่ความสวยงาม แต่ยังต้องการให้ประชาชนตระหนักถึงการกำจัดสิ่งปฏิกูลว่าสิ้นเปลืองงบประมาณไม่แพ้กิจกรรมอื่น นอกจากนั้นที่ผ่านมาก็ยังจัดประกวดงานออกแบบและจัดทำสิ่งพิมพ์เผยแพร่เกี่ยวกับงานออกแบบฝาครอบท่อระบายน้ำ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้มาก็คือ ปัจจุบัน ญี่ปุ่นมีฝาครอบท่อระบายน้ำที่มีลวดลายไม่ซ้ำกันถึง 6,000 แบบ รวมทั้งยังมีสมาคมฝาครอบท่อระบายน้ำแห่งชาติ (Japan Society of Manhole Covers)…

Continue Reading
Close Menu