Design 4 Good – ภาคตะวันออก (มหาวิทยาลัยบูรพา)

Creative Citizen ชวนน้องๆ จากมหาวิทยาลัยบูรพา มาเรียนรู้การออกแบบสื่อเพื่อสุขภาพ เริ่มตั้งแต่การฝึกย่อยข้อมูลจนถึงการออกแบบพื้นฐาน ซึ่งผลงานแต่ละชิ้นที่ออกมานั้นเรียกได้ว่าเต็มไปด้วยคุณภาพและน่าสนใจมากๆ กิจกรรม: อบรมเชิงฎิบัติการ Design 4 Good – ภาคตะวันออก (มหาวิทยาลัยบูรพา) วันและเวลา: 20 กุมภาพันธ์ 2562 | 09:00-17:30 น. วิทยากร: คุณจักรพันธ์ สุวรรณพาณิชย์ และคุณกัลย์จีรา ชาตินันทฤกษ์ รายละเอียด: www.facebook.com/events/376981519800517/ #CreativeCitizen…

Continue ReadingDesign 4 Good – ภาคตะวันออก (มหาวิทยาลัยบูรพา)

Design 4 Good – ภาคตะวันออก (มหาวิทยาลัยบูรพา)

กิจกรรม: อบรมเชิงปฎิบัติการ Design 4 Good – ภาคตะวันออก (มหาวิทยาลัยบูรพา) วันและเวลา: 20 กุมภาพันธ์ 2562 | 09:00-17:30 น. วิทยากร: คุณจักรพันธ์ สุวรรณพาณิชย์ และคุณกัลย์จีรา ชาตินันทฤกษ์ เป้าหมาย: พัฒนาศักยภาพทางด้านการออกแบบสื่อสร้างสรรค์และการสื่อสารร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย 6 จังหวัด เพื่อให้เกิดนักสื่อสารด้านสุขภาวะที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์สื่อ รู้เท่าทันสื่อ และใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ติดต่อสอบถาม: contact@creativecitizen.com หรือ…

Continue ReadingDesign 4 Good – ภาคตะวันออก (มหาวิทยาลัยบูรพา)

‘Carenation’ พวงหรีดกระดาษ บริจาคเพื่อสังคม สร้างงานให้ชุมชน

‘ดอกไม้’ เป็นสิ่งสวยงามที่นิยมมอบให้แก่กันในโอกาสสำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวันเกิด วันรับปริญญา วันครบรอบ วันพ่อ วันแม่ หรือแม้แต่วันที่ต้องการแสดงความอาลัย เราก็จะมอบ ‘พวงหรีด’ ให้กับงานศพเพื่อเป็นการแสดงความรัก ความเสียใจ ความเคารพ และรำลึกถึงผู้ที่ล่วงลับ ซึ่งส่วนใหญ่การจัดทำ ‘พวงหรีด’ จะนำดอกไม้สดมาจัดแต่งร่วมกับการใช้โฟม ซึ่งก่อให้เกิดขยะจำนวนมากและเมื่อเสร็จสิ้นงาน พวงหรีดเหล่านี้ก็จะถูกนำไปเผาทิ้งและเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะโลกร้อน ด้วยเหตุดังกล่าวจึงทำให้มีผู้รณรงค์ให้ใช้พวงหรีดที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เพื่อลดขยะและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นพวงหรีดพัดลม พวงหรีดต้นไม้ หรือพวงหรีดผ้าห่ม อย่างไรก็ตามพวงหรีดเหล่านี้ก็อาจเป็นภาระให้กับวัดและเจ้าภาพในการจัดการอยู่ไม่น้อย ล่าสุดกลุ่มคนรุ่นใหม่ไอเดียดีจึงรวมตัวกันพัฒนาโปรเจ็คท์ Carenation - พวงหรีดกระดาษ บริจาคเพื่อสังคมขึ้น…

Continue Reading‘Carenation’ พวงหรีดกระดาษ บริจาคเพื่อสังคม สร้างงานให้ชุมชน