Creative Citizen

โรงเรียนอนุบาลไม้ไผ่ในอินโด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยืดหยุ่นพร้อมรับแผ่นดินไหว

เมืองตาซิกมาลายา ประเทศอินโดนีเซีย นอกจากจะเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟกาลองกังอันยิ่งใหญ่ ที่ลาวาของมันทำให้ผืนแผ่นดินในภูมิภาคนี้อุดมไปด้วยแร่ธาตุอันส่งผลให้ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องผลิตผลทางการเกษตร รวมทั้งขึ้นชื่อเรื่องไม้ไผ่และงานฝีมือจากไผ่แล้ว เมืองบนเกาะชวาตะวันตกแห่งนี้ ยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาล Nur Hikmah ท่ามกลางทุ่งนาเขียวขจีที่ว่านี้ด้วย โรงเรียนอนุบาลดังกล่าวได้สตูดิโอสถาปัตยกรรมเจ้าถิ่น Architecture Sans Frontières Indonesia (ASF-ID) รับหน้าที่ออกแบบ โดยพัฒนางานนี้ร่วมกับกรรมการบริหารโรงเรียนและชุมชน อาคารหลังนี้ก่อร่างสร้างตัวขึ้นจากการไม้ไผ่ โด้วยทีมออกแบบมองเห็นศักยภาพของไม้ไผ่ในแง่ของการเป็นไม้โครงสร้างที่จะช่วยประคองฟอร์มอาคารให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดหากมีเหตุการณ์แผ่นดินไหว ซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในอินโดนีเซีย รวมไปถึงจุดแข็งอีกร้อยแปด ตั้งแต่เรื่องของความประหยัด อันเนื่องจากไม้ไผ่เป็นไม้ท้องถิ่นที่ขึ้นง่าย เติบโตเร็วและได้ดีในทุกสภาวะอากาศ รวมทั้งคุณสมบัติของมันที่สามารถดำรงอยู่ได้ในพื้นดินทุกประเภท เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีความแข็งแรง เหนียว สามารถยืดหด…

Continue Reading
Close Menu