Creative Citizen

‘ดรุณบรรณาลัย’ ห้องสมุดหนังสือภาพสำหรับเด็กปฐมวัยในอาคารเก่าเกือบร้อยปี

พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กๆ รู้หรือยังว่ากรุงเทพฯ ก็มีห้องสมุดหนังสือภาพสำหรับเด็กเหมือนกับในอีกหลายเมืองแล้วเหมือนกัน นั่นคือ ห้องสมุดดรุณบรรณาลัย ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2559 จากการผลักดันของมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ห้องสมุดดรุณบรรณาลัยพัฒนาต่อยอดมาจากโครงการ 'หนังสือเล่มแรก' ที่ส่งเสริมให้ห้องสมุดสาธารณะหลายแห่งมีมุมหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อที่เด็กๆ ผู้เป็นอนาคตของชาติจะได้มาใช้มุมหนังสือที่สร้างสรรค์ขึ้นมาสำหรับพวกเขาโดยเฉพาะนี้หาความรู้และความเพลิดเพลินกัน ไม่ใช่แค่หนังสือภาพสำหรับเด็กปฐมวัยกว่า 4,000 เล่ม เท่านั้นที่ดึงดูดให้ผู้ปกครองพาลูกพาหลานมาใช้เวลากันที่นี่ แต่ห้องสมุดดรุณบรรณาลัยยังตั้งอยู่ในอาคารเก่าอายุเกือบร้อยปีที่คลาสสิคสวยงาม จากสนามหญ้าเทียมสีเขียวสดด้านนอกมีบันไดเล็กๆ ฉาบสีรุ้งเชื่อมพื้นที่เข้าไปยังภายในอาคาร และเมื่อเข้าไปข้างในบริเวณชั้นล่าง เด็กๆ จะพบกับเคาน์เตอร์บรรณารักษ์ ห้องต่างๆ ที่จัดแบ่งหนังสือไว้ตามช่วงอายุ ชั้นหนังสือที่สูงพอให้เด็กเล็กเอื้อมถึง…

Continue Reading
Close Menu