Creative Citizen

Cosine Kids Clock ช่วยสอนเด็กเล็กดูนาฬิกา ช่วยเสริมทักษะสมองด้าน EF

การสอนให้เด็กเล็กๆ บอกเวลาเป็นผ่านการดูเข็มนาฬิกานั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ในความเป็นจริง เด็กมักมีความเข้าใจต่อเรื่องราวต่างๆ ได้ช้าเร็วต่างกันเป็นเรื่องปกติ (ซึ่งไม่เกี่ยวว่าใครฉลาดมากหรือน้อยกว่ากัน) เด็กบางคนอาจดูนาฬิกาได้เร็ว บางคนได้ช้า ถ้าเรารอไหว--ไม่ใจร้อน (ค่อยๆ สอนไป) ต้องมีวันหนึ่งที่เขาจะทำได้ในที่สุด แต่ถ้ารอไม่ได้ด้วยความจำเป็นบางอย่าง อาทิ ต้องทำข้อสอบที่โรงเรียน หรือต้องเอาไปแข่งกับลูกเพื่อนบ้าน (ฮา) อาจต้องใช้ตัวช่วยกันสักหน่อย ซึ่งแต่ละบ้านต้องหาสูตรของตัวเอง เพราะเด็กแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะตัวและปัจจัยแวดล้อมที่ต่างกัน นาฬิกาของแบรนด์ Cosine จากเมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดี ด้วยคุณสมบัติสำคัญ 4 ประการ เริ่มที่ 1) สีของเข็มสั้นและเข็มยาวต่างกัน ทำให้แยกแยะง่ายไม่สับสน 2)…

Continue Reading
Close Menu