Creative Citizen

Recycle Landscape: ซ่อมความงามแซมศิลปะคืนธรรมชาติด้วยซากขยะ

เวลาที่เราไปท่องเที่ยวธรรมชาติ ป่าเขา ทะเล แล้วบังเอิญไปเจอใครสักคนกำลังเตรียมอุปกรณ์เขียนภาพลงบนผืนผ้าใบก็คงรู้สึกดีแต่ก็ไม่แปลกอะไร ต่างจากงานนี้เพราะศิลปินไม่ได้เขียนภาพธรรมชาติลงบนผืนผ้าใบอย่างที่คุ้นเคย แต่เขาใช้ซากขยะเหลือทิ้งที่อยู่ในสวนสาธารณะหรืออุทยานทางธรรมชาตินั่นแหละ นำมาสร้างผลงานแทนเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวที่มีคุณค่าและความหมายในโปรเจ็กต์ ‘Recycled Landscape’ โดย Mariah Reading ศิลปินชาวอเมริกัน ขวดพลาสติก, กระป๋องน้ำดื่ม, ตีนกบ, ซากล้อแม็ก หรือแม้แต่รองเท้า ฯลฯ ถูกเขียนภาพธรรมชาติลงไปแทนที่ พร้อมกับถ่ายภาพร่วมกับพื้นที่จริง ณ ตรงนั้น ให้ความรู้สึกย้อนแย้งไปในเวลาเดียวกันทั้งที่กลมกลืนและขาดหายไปกับธรรมชาติ ไม่พอเธอยังถ่ายทอดผลงานผ่านโลกออนไลน์เพื่อสะท้อนภาพความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ เป็นการตั้งคำถามกับสังคมว่า ชีวิตมนุษย์จะอยู่ได้อย่างไรหากขาดธรรมชาติที่งดงามหล่อเลี้ยง ก็เป็นเรื่องชวนหงุดหงิดใจที่ เมื่อเราไปเที่ยวในพื้นที่ธรรมชาติ หรือในอุทยานทั้งหลายก็จะพบกับเศษซากวัสดุเหลือใช้ถูกทิ้งเป็นขยะไปหมดทุกที่…

Continue Reading
Close Menu