Creative Citizen

Planet Ocean: มหาสมุทรปฏิกูล โลกสุดสะพรึงใบใหม่ใต้ท้องทะเล

คงไม่น่าภูมิใจนักที่ประเทศไทยจัดอยู่ในท็อปไฟว์ ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกในทะเลมากที่สุดในโลก โดยสี่อันดับแรกคือ จีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียตนาม จากการสำรวจของทีมวิจัยมหาวิทยาลัยจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา คงจะเห็นภาพจากสื่อทั้งหลายกันบ้างแล้ว ซึ่งก็เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น ลองนึกภาพว่า ขยะ 50,000 ตัน ต่อปีมีจำนวนเท่าไหร่ มันมากมายมหาศาลจนคิดไม่ออกเลยว่าจะหาวิธีกำจัดได้อย่างไร วิกฤติปัญหานี้จำต้องแก้ไขโดยด่วน ถึงอย่างนั้นก็ตามการใช้ชีวิตของคนในสังคมก็ยังคงต้องใช้และทิ้งพลาสติกกันต่อไป เหมือนไม่แคร์ว่ามลพิษในสิ่งแวดล้อมจะขยายตัว และปัญหาโลกร้อนจะรุนแรงตามมาในอนาคต ในด้านของงานแสดงทางศิลปะ ก็จำเป็นต้องช่วยสะท้อนภาพความน่าวิตกของเหตุการณ์เลวร้ายนี้เช่นกัน Tan Xi Zi ศิลปินนักออกแบบชาวสิงค์โปร์ได้จัดแสดงผลงานเกี่ยวกับขยะพลาสติกในท้องทะเลขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะในประเทศสิงค์โปร์ ‘The Singapore Art…

Continue Reading
Close Menu