Creative Citizen

Journey D ชวนท่องเที่ยววิถีชุมชน เที่ยวเมืองไทยแบบใหม่ เก๋ไก๋ และดี๊ดี

งานโฆษณา ถ้าได้ใช้พรีเซนเตอร์เป็นดารามีชื่อเสียง หน้าตาดี มีคนกรี๊ด หรือเป็นผู้มีอิทธิพลอย่างที่เรียกกันว่า Influencer แล้ว ก็จะทำให้แคมเปญโฆษณานั้นๆ น่าสนใจ ดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น แต่แคมเปญ Journey D ของสายการบินแอร์เอเชียแคมเปญนี้ ขอใช้พรีเซนเตอร์แบบบ้านๆ ทว่าแต่ละภาพ...ละสายตาไม่ได้เลย สายการบินไทยแอร์เอเชีย ผู้นำสายการบินราคาประหยัดที่มุ่งเน้นการให้บริการแบบบินคุ้มคุณภาพครบเจ้าของสโลแกน “ใครๆ ก็บินได้” ตอบสนองนโยบายโครงการประชารัฐที่ต้องการพัฒนาศักยภาพและยกกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ( United Nation Development Programme – UNDP) จัดโครงการ…

Continue Reading
Close Menu