Creative Citizen

Shangri-la โซนศิลปะในเทศกาล Glastonbury สานพลังชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

ใครๆ ก็คงรู้จัก Glastonbury ว่าเป็นเทศกาลงานดนตรีชื่อดังของอังกฤษที่จัดต่อเนื่องกัน 5 วัน ในทุกๆ ปี แต่หลายคนอาจไม่รู้ว่า นอกจากเรื่องของดนตรีและการแสดงอื่นๆ แล้ว ภายในเทศกาลใหญ่นี้ยังมีโซนศิลปะที่น่าสนใจรวมอยู่ด้วย อย่างเช่น Shangri-la ที่ใช้ศิลปะมาพูดเรื่องประเด็นต่างๆ ที่กำลังเป็นที่สนใจอยู่ในสังคม (more…)

Continue Reading
Close Menu