Creative Citizen

ฟังก์ชั่น+ไลฟ์สไตล์ กลายเป็นอาคารจอดจักรยานเท่ๆ มีคาเฟ่เก๋ๆ ในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยคือสถานที่บ่มเพาะรสนิยมที่ดีให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าในวันข้างหน้า การลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์จัดว่าคุ้มค่ามาก ถ้าโลกเรามีประชากรที่มีคุณภาพดี โลกเราก็จะดีงามตามไปด้วย

ณ มหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่ Delft University of Technology หรือ TU Delft ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีแนวคิดการสร้างสถาปัตยกรรมที่ดีกับนักศึกษาหลายชิ้น เมื่อใจกลางมหาวิทยาลัยต้องมีอาคารจอดรถจักรยานหลังใหม่เกิดขึ้น นอกจากจะเป็นแค่ที่จอดรถ แต่การใส่ใจกับกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาที่ดี ก็สามารถสร้างไปควบคู่กันได้ คำตอบจึงเป็นการสร้างพื้นที่ให้นักศึกษามาชุมนุมแลกเปลี่ยน พร้อมไปกับเป็นส่วนอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย (more…)

Continue Reading
Close Menu